Veebruar 2018

Monthly Archives

  • Klientide 2017. aasta tagasiside kokkuvõte

    Iga aasta lõpus viime läbi küsitluse möödunud aastal teenuselt lahkunud klientide hulgas, et koguda tagsisidet teenuste tulemuslikkuse ja klientide rahulolu kohta. Kokku vastas 33 klienti, kes 2017. a jooksul meie teenustelt lahkusid. Tagasiside küsimused puudutasid töötajate suhtumist klienti, elukorraldusega seotud info edastamist töötajalt kliendile, kliendi kaasatust ja rahulolu, positiivseid kogemusi ja elumuudatusi teenuse osutamise ajal. […]