Mai 2019

Monthly Archives

  • “Iseolemise” saates Aspergeri sündroomist

    ETV saatesarja “Iseolemine” 9. osas rääkis oma loo meie keskuse kogemusnõustaja Lemmy Paju, kellel on diagnoositud Aspergeri sündroom. Arvatakse, et umbes ühel inimesel 150-st on autismispektrihäire. Autism on väga mitmetahuline nähtus, mille mõistmine on tihti nagu keeruka pusle kokkupanemine. Aspergeri sündroom on autismispektri üks väljendusvorme. Lemmyl tuli kannatada teadmatust ja mittemõistmist 44 aastat, enne kui […]