31.01-1.02 toimuvad keskuse arenduspäevad

31. jaanuaril ja 1. veebruaril toimuvad Tallinna vaimse tervise keskuse iga-aastased arenduspäevad.

Arenduspäevade eesmärk on võtta kokku eelnev aasta, planeerida jooksva aasta olulisemad tegevused, arutada koos töötajatega läbi asutuses toimuvad muudatused ning leppida kokku peamistes tegevussuundades. Esimesel päeval teeme traditsiooniliselt kokkuvõtte asutuse kui terviku ja üksuste tegevustest eeelmisel aastal. Uuendusena korraldame seekord ka meeskondliku viktoriini. Teisel päeval kuuleme kokkuvõtet töötajate rahulolu-uuringust, mille viis läbi Meeletervis OÜ. Arenduspäevadele on kaasatud asutuse kõik töötajad.