Aprillis alustab tööd Pelguranna noortemaja

Pelguranna noortemajas pakume toetatud elamise teenust esmasesse psühhoosi haigestunud noortele. Noortemaja on loodud eesmärgiga aidata esmahaigestunutel psüühikahäirest taastuda ja saavutada võimalikult iseseisev toimetulek. Majas on 30 ühetoalist korterit ning grupi- ja nõustamisruumid. Teenuse ajaks saab noor enda kasutusse väikese korteri, mis tagab privaatsuse ja annab iseseisvaks elamiseks vajaliku kogemuse.

Lisaks majutusele pakume tegevusjuhendaja individuaalset tuge ning taastumist ja iseseisvat elamist toetavaid grupitegevusi.

Noortemaja teenuse sihtgrupp on: 

  • esmasesse psühhoosi haigestunud, kelle psühhiaatrilise ravi algusest ei ole möödunud rohkem kui 7 aastat ning kellel on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,
  • rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik,
  • valmisolek panustada oma vaimse tervise eest hoolitsemisesse ja iseseisvasse toimetulekusse,
  • valmidus koostööks ravimeeskonnaga ja ravi järgimiseks, mis on vajalik  taastumiseks ja haiguse ägenemise ennetamiseks.