“Iseolemise” saates Aspergeri sündroomist

ETV saatesarja “Iseolemine” 9. osas rääkis oma loo meie keskuse kogemusnõustaja Lemmy Paju, kellel on diagnoositud Aspergeri sündroom.

Arvatakse, et umbes ühel inimesel 150-st on autismispektrihäire. Autism on väga mitmetahuline nähtus, mille mõistmine on tihti nagu keeruka pusle kokkupanemine. Aspergeri sündroom on autismispektri üks väljendusvorme.

Lemmyl tuli kannatada teadmatust ja mittemõistmist 44 aastat, enne kui ta sai teada, et tema teistmoodi maailmatajumise põhjus on just see sündroom.
Kas ja kuidas diagnoosi saamine aitas Lemmyl enda jaoks pusletükke kokku panna, saab vaadata allolevalt lingilt:

“Iseolemine” Eesti Televisioonis 19.05.2019

Lemmy pakub meie keskuses ka kogemusnõustamise teenust, et toetada inimesi, kellel endal või kelle lähedasel on samuti diagnoositud autismispektrihäire (täpsemalt Aspergeri sündroom). Kogemusnõustamise kokkuleppimiseks palume võtta ühendust meie koordinaatoriga:

Maaris Kameneva
tel 670 0171 | 5551 1233
maaris.kameneva@vaimnetervis.ee