Kliendile

Klientide kaasamine partneritena on meie üks olulisemaid väärtusi. Soovime, et meie töö põhimõtted oleksid selged, arusaadavad ja klientidele hästi teada.

Kliendiesindus – klientide huve esindav esinduskogu

Kliendi õigused ja kohustused – mida peaksid teadma, kui meie teenuseid kasutad

Eestkoste eesti keeles | vene keeles – mis on eestkoste ning kuidas seda seatakse

Ärakasutamise ennetamine eesti keeles | vene keeles – mis on ärakasutamine ja kuidas seda ära hoida

Kasulikku lugemist

Terviseinfo – Tervise Arengu Instituudi terviseportaal

Abiks puudega inimesele – Tallinna Puuetega Inimeste Koja infoteatmik (.*pdf) | vene keeles

Helpific – ühendab erivajadustega inimesed, kes vajavad abi igapäevastes tegevustes inimestega, kes soovivad neid abistada.

Peaasi.ee – vaimse tervise probleeme käsitlev peamiselt noortele suunatud veebileht

Foorum.peaasi.ee – vaimse tervise murega inimeste lähedaste foorum

Sa ei ole üksi – vestlusruum vaimse tervise ja heaolu teemadel

Помни, ты не одинoк – venekeelne vestlusruum vaimse tervise teemadel

Enesetunne.ee – infoportaal noortele, lapsevanematele ja spetsialistidele

ifightdepression.com – veebileht, kus räägitakse depressiooni põhjustest ning depressioonile viitavatest märkidest ja sümptomitest (eesti keeles)

Omamoodi.net – vestlusruum autismi ja teiste autismispektrihäirete teemal

Eriline.ee – söömishäirete ennetamisele ja vähendamisele suunatud veebileht

VATEK – Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni koduleht

Tööelu.ee – kõiki tööeluga seotud teemasid koondav portaal (sh erivajadusega töötaja)

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaimse tervise teemaline veebileht (inglise ja vene keeles)

Time to Change – ingliskeelne veebileht psüühikahäiretega seotud stigma vähendamiseks

Mind – Suurbritannias vaimse tervise probleemidega inimestele loodud heategevusliku organisatsiooni veebileht

Schizophrenia 24×7 – veebileht skisofreenia ja skisoafektiivse häire kohta (inglise ja vene keeles)

Klientide rahulolu on meile väga oluline. Ootame nii positiivset tagasisidet kui ka ettepanekuid teenuste parandamiseks. Soovi korral võtame sinuga ühendust ja vastame personaalselt.
Vaata tagasiside andmise kohta lähemalt