Kliendile

Sinu õigused ja kohustused meie keskuse teenuseid kasutades

Head tavad – keskuse töötajate ametialased eetilised põhimõtted

Kliendiesindus – klientide huve esindav esinduskogu

Eestkoste eesti keeles | vene keeles – mis on eestkoste ning kuidas seda seatakse

Ärakasutamise ennetamine eesti keeles | vene keeles – mis on ärakasutamine ja kuidas seda ära hoida

Klientide tagasiside kokkuvõte 2018 | 2019 | 2020

Klientide rahulolu-uuring  2017

Isikuandmete töötlemisel juhindume valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja
Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Meie kontaktisik andmekaitse küsimustes:

Merle Tomberg
kvaliteedijuht
tel 5556 5866
merle.tomberg@vaimnetervis.ee

Kasulikku lugemist

Peaasi.ee – põhjalik vaimset tervist käsitlev veebiportaal

Vaimse tervise heaks – videokoolitused vaimse tervise teemadel

Terviseinfo – Tervise Arengu Instituudi terviseportaal

Murrame depressiooni – depressiooni käsitlev veebileht

Foorum.peaasi.ee – vaimse tervise murega inimeste lähedaste foorum

Sa ei ole üksi – vestlusruum vaimse tervise ja heaolu teemadel

Enesetunne.ee – infoportaal noortele, lapsevanematele ja spetsialistidele

Vaimse tervise heaks – blogi elust bipolaarse häirega

Tööelu.ee – kõiki tööeluga seotud teemasid koondav portaal (sh erivajadusega töötaja)

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaimse tervise teemaline veebileht (inglise ja vene keeles)

Mind – Suurbritannias vaimse tervise probleemidega inimestele loodud heategevusliku organisatsiooni veebileht

Anna meile tagasisidet

Ootame nii positiivset tagasisidet kui ka ettepanekuid, kuidas teenuseid paremaks muuta.