Kliendile

Sinu õigused ja kohustused meie keskuse teenuseid kasutades

Head tavad – keskuse töötajate ametialased eetilised põhimõtted

Kliendiesindus – klientide huve esindav esinduskogu

Eestkoste eesti keeles | vene keeles – mis on eestkoste ning kuidas seda seatakse

Ärakasutamise ennetamine eesti keeles | vene keeles – mis on ärakasutamine ja kuidas seda ära hoida

Klientide tagasiside kokkuvõte 2019 | 2020 | 2021

Klientide rahulolu-uuring  2017

Isikuandmete töötlemisel juhindume valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja
Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Meie kontaktisik andmekaitse küsimustes:

Kai Kukepuu
direktor
tel 503 9095
kai.kukepuu@vaimnetervis.ee

Kasulikku lugemist

Uurimusi vaimse tervise valdkonnast

Peaasi.ee – põhjalik vaimset tervist käsitlev veebiportaal

Vaimse tervise heaks – videokoolitused vaimse tervise teemadel

Terviseinfo – Tervise Arengu Instituudi terviseportaal

Murrame depressiooni – depressiooni käsitlev veebileht

Foorum.peaasi.ee – vaimse tervise murega inimeste lähedaste foorum

Sa ei ole üksi – vestlusruum vaimse tervise ja heaolu teemadel

Enesetunne.ee – infoportaal noortele, lapsevanematele ja spetsialistidele

Vaimse tervise heaks – blogi elust bipolaarse häirega

Tööelu.ee – kõiki tööeluga seotud teemasid koondav portaal (sh erivajadusega töötaja)

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaimse tervise teemaline veebileht (inglise ja vene keeles)

Anna meile tagasisidet

Ootame nii positiivset tagasisidet kui ka ettepanekuid, kuidas teenuseid paremaks muuta.