Kliendile

Oluline info

Isikuandmete töötlemisel juhindume valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja
Tallinna linna andmekaitsetingimustest.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse kontaktisik andmekaitse küsimustes on

Kaja Puusepp
finants- ja haldusjuht
tel 528 5325
kaja.puusepp@vaimnetervis.ee

Kliendiesindus – klientide huve esindav esinduskogu

Klientide õigused ja kohustused – mida peaksid teadma, kui meie teenuseid kasutad

Head tavad – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajate ametialased eetilised põhimõtted

Eestkoste eesti keeles | vene keeles – mis on eestkoste ning kuidas seda seatakse

Ärakasutamise ennetamine eesti keeles | vene keeles – mis on ärakasutamine ja kuidas seda ära hoida

Kasulikku lugemist

Terviseinfo – Tervise Arengu Instituudi terviseportaal

Helpific – ühendab erivajadustega inimesed, kes vajavad abi igapäevastes tegevustes inimestega, kes soovivad neid abistada.

Peaasi.ee – vaimse tervise probleeme käsitlev peamiselt noortele suunatud veebileht

Foorum.peaasi.ee – vaimse tervise murega inimeste lähedaste foorum

Sa ei ole üksi – vestlusruum vaimse tervise ja heaolu teemadel

Enesetunne.ee – infoportaal noortele, lapsevanematele ja spetsialistidele

VATEK – Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni koduleht

Tööelu.ee – kõiki tööeluga seotud teemasid koondav portaal (sh erivajadusega töötaja)

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vaimse tervise teemaline veebileht (inglise ja vene keeles)

Time to Change – ingliskeelne veebileht psüühikahäiretega seotud stigma vähendamiseks

Mind – Suurbritannias vaimse tervise probleemidega inimestele loodud heategevusliku organisatsiooni veebileht

Schizophrenia 24×7 – veebileht skisofreenia ja skisoafektiivse häire kohta (inglise ja vene keeles)

Anna meile tagasisidet

Ootame nii positiivset tagasisidet kui ka ettepanekuid, kuidas teenuseid paremaks muuta. Vaata siit lähemalt:
Tagasiside meie teenustele