Koolituskeskus

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on korraldanud arvukalt vaimse tervise teemalisi koolitusi erinevatele asutustele, spetsialistidele ja psüühikahäirega inimeste lähedastele üle Eesti. Koolitustel pöörame eriti suurt tähelepanu psüühikahäirete tasakaalustatud ja teaduspõhisele käsitlemisele ning häiretega seotud eksiarvamuste kummutamisele.

Meie koolitustel saad

  • teadmisi enamlevinud psüühikahäiretest, psühhootiliste häiretega seotud müütidest ja eksiarvamustest ning tasakaalustatud infot, mõistmaks psüühikahäirega inimesi paremini
  • infot, mis aitab vähendada negatiivseid hoiakuid ja psüühikahäirega seotud stigmat
  • teada psüühilise erivajadusega inimeste töölevõtmisega seotud võimalikest riskidest ja soodustustest, psüühikahäirega töötajate vajadustest ja ootustest tööandjale
  • teadmisi, kuidas paremini toetada ja mõista oma haigestunud lähedast – õppida kriisiolukordades toimetulekut ning samuti saad ülevaate ravi- ja toetusvõimalustest

Kui teil on huvi meie koolituste vastu, siis palume võtta ühendust personalijuht Evelin Varoliga e-posti aadressil evelin.varol@vaimnetervis.ee või telefonil 5556 3424. Arutame koos teie soove ja vajadusi ning koostame just teile sobiva koolitusprogrammi.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse koolituskeskus on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanuhariduse täienduskoolitusasutusena, tegevusluba nr 161157.
tvtk-kk-logo-600