Koolituskeskus

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on korraldanud arvukalt vaimse tervise teemalisi koolitusi erinevatele asutustele, spetsialistidele ja psüühikahäirega inimeste lähedastele üle Eesti. Oma koolitustel pöörame eriti suurt tähelepanu psüühikahäirete tasakaalustatud ja teaduspõhisele käsitlemisele ning häiretega seotud eksiarvamuste kummutamisele.

Meie koolitustegevuse eesmärgid on

  • anda teadmisi enamlevinud psüühikahäiretest, psühhootiliste häiretega seotud müütidest ja eksiarvamustest ning soodustada psüühilise erivajadusega inimeste mõistmist ja nende kaasamist tööellu
  • tutvustada psüühilise erivajadusega inimeste töölevõtmisega seotud võimalikke riske ja soodustusi, töötajate vajadusi ja ootusi tööandjale
  • vähendada negatiivseid hoiakuid ja psüühikahäirega seotud stigmat ühiskonnas
  • toetada haigestunu pereliikmeid ja lähedasi, parandades nende teadmisi psüühilistest haigustest, õpetada strateegiaid kriisiolukordades käitumiseks ning anda ülevaade toetus- ja ravivõimalustest

2016. aastast alates oleme koolitustegevuse fookusesse võtnud tööandjad, kellele oleme koostanud spetsiaalse koolituse teemal “Psüühikahäirega inimene – mida tööandjal oleks kasulik teada?” Osalejate tagasiside põhjal on õpitu aidanud oluliselt mõista psüühikahäire olemust ning suurendanud teadlikkust ja oskusi psüühikahäirega inimestega suhtlemisel.

Kui teil on huvi meie koolituste vastu, siis palume võtta ühendust personalijuht Evelin Varoliga e-posti aadressil evelin.varol@vaimnetervis.ee või telefonil 5556 3424. Arutame koos teie soove ja vajadusi ning koostame just teile sobiva koolitusprogrammi.

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse koolituskeskus on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanuhariduse täienduskoolitusasutusena, tegevusluba nr 161157.

Algavad koolitused

2017. aasta algul alustame kogemusnõustajate väljaõppega. Koolituste kohta lisandub peagi täpsemat infot ning koolitustest anname teada ka meie Facebooki lehel

tvtk-kk-logo-600