Meie teenustele omistati EQUASS Assurance kvaliteedimärgis

Aprillis toimus meie asutuses EQUASS Assurance kvaliteediaudit ning rõõm on tõdeda, et juba kolmandat korda tunnistati meie teenused EQUASS Assurance kvaliteedimärgise vääriliseks.

EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgis, mille saamiseks peab organisatsioon põhjalikult ja järjepidevalt panustama järgmistesse valdkondadesse: juhtimine, personal, klientide õigused, isikukeskne lähenemine, laiahaardelisus, kestev areng, partnerlus, klientide kaasamine, tulemustele orienteeritus ja eetika.

Seekord oleme eriti rõõmsad, sest saime maksimumpunktid, mida on võimalik Assurance’i taset taotledes saada. Audiitor tõi oma lõppraportis välja mitu valdkonda, mida ta meie asutuse puhul eriti kõrgelt hindab: näiteks proaktiivne hoiak vaimse tervise valdkonnas, klientide aktiivne kaasamine, töötajate asjatundlikkus, motiveeritus ja pühendumus tööle psüühilise haigusega inimestega, projektitegevus, elukvaliteedi hindamise metoodika ja meeldiv teenuste osutamise keskkond.

Sertifikaat kehtib 3 aastat.