Arengukava ja aruanded

Iga viie aasta tagant koostame keskuse eesmärke ja tegevust planeeriva
arengukava, milles kirjeldame hetkeolukorda, soovitud muutusi ja nende saavutamiseks vajalikke viise. Arengukava koostamisse kaasame keskuse töötajad, vaimse tervise teenuste kasutajate ja nende lähedaste esindajad ning oma peamised koostööpartnerid.

Arengukava aastateks 2012 – 2017

Meie iga-aastane tegevusaruanne annab põhjaliku ülevaate aasta olulisimatest eesmärkidest ja nende täitmisest, teenuste statistikast, klientide ja huvigruppide tagasisidest, rahastusest, personalitööst ning arendus- ja kommunikatsioonitegevustest.

Tegevusaruanne 2015 | 2016 | 2017