Osalesime erivajadusega noorte suvekooli läbiviimisel

6. septembril toimus Tallink City hotellis üle-eestiline erivajadusega noorte suvekool “Hoolin, kaasan ja märkan”. Suvekooli korraldas Eesti Noorteühenduste Liit ning seda toetas Tallinna Spordi ja Noorsooamet. Üritus toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse “Lõimumisalased koostöötegevused” raames.

Suvekooli üheks teemaks oli noorte vaimne tervis. Selle käigus rääkisid meie kommunikatsioonijuht Monika Rand ja kogemusnõustaja Madis Laos meie organisatsioonist, noorte vaimsest tervisest ning tutvustasid erinevaid abivõimalusi. Vaimse tervise teema kõnetab järjest enamaid noori ning ühiselt sai arutatud ka ideid, mille põhjal suvekoolis osalenud hakkavad projekti kirjutama.