Teeme ettevalmistusi keskuse järk-järguliseks avamiseks

Eestis kehtiva eriolukorra ajal oleme teenuseid pakkunud suures osas kaugteel ning meie keskuse üksuste ruumid on olnud suletud.

Loodame alates maikuust hakata üksusi järk-järgult avama. See tähendab, et hädavajaduse korral saab individuaalseid nõustamisi läbi viia ka meie üksustes kohapeal. Grupitegevuste jätkamine üksuste ruumides jääb esialgu ootele. Gruppidega meie ruumides saame jätkata siis, kui eriolukord on lõppenud ning oleme veendunud, et grupitöö ei sea klientide ega töötajate tervist ohtu.

Jooksvat infot teenuste korralduse kohta eesti ja vene keeles saad siit.