Koolituskeskus

Oleme korraldanud arvukalt vaimse tervise teemalisi koolitusi erinevatele asutustele, spetsialistidele ja psüühikahäirega inimestele ning nende lähedastele üle Eesti. Koolitustel pöörame eriti suurt tähelepanu psüühikahäirete tasakaalustatud ja teaduspõhisele käsitlusele
ning häiretega seotud eksiarvamuste kummutamisele.

Meie koolitustel saad

  • teadmisi enamlevinud psüühikahäiretest, psühhootiliste häiretega seotud müütidest ja eksiarvamustest ning tasakaalustatud infot, mõistmaks psüühikahäirega inimesi paremini
  • infot, mis aitab vähendada negatiivseid hoiakuid ja psüühikahäirega seotud stigmat
  • teada psüühilise erivajadusega inimeste töölevõtmisega seotud võimalikest riskidest ja soodustustest, psüühikahäirega töötajate vajadustest ja ootustest tööandjale
  • teadmisi, kuidas paremini toetada ja mõista oma haigestunud lähedast – õppida kriisiolukordades toimetulekut ning samuti saad ülevaate ravi- ja toetusvõimalustest
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse koolituskeskus on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanuhariduse täienduskoolitusasutusena, tegevusluba nr 161157.

Võta meiega ühendust
ja koostame just sulle sobiva koolituse

Monika Rand
kommunikatsioonijuht
tel
5818 9831
monika.rand@vaimnetervis.ee

tvtk-kk-logo-600