Koolituskeskus

Oleme korraldanud arvukalt vaimse tervise teemalisi koolitusi erinevatele ettevõtetele, asutustele, spetsialistidele ja psüühikahäirega inimestele ning nende lähedastele üle Eesti. Oma koolitustel pöörame suurt tähelepanu psüühikahäirete tasakaalustatud ja teaduspõhisele käsitlusele ning häiretega seotud eksiarvamuste kummutamisele.

Meie koolitustel saad

  • teadmisi enamlevinud psüühikahäiretest, nende tekkepõhjustest, sümptomitest ja ravivõimalustest
  • tasakaalustatud infot, mõistmaks psüühikahäirega inimesi paremini
  • infot, mis aitab vähendada negatiivseid hoiakuid ja psüühikahäiretega seotud stigmat
  • teadmisi ja oskusi oma vaimse tervise hoidmiseks
  • infot vaimse tervise teenuste kohta
  • teadmisi, kuidas mõista ja toetada oma psüühikahäirega lähedast
  • teada psüühilise erivajadusega inimeste töölevõtmisega seotud aspektidest

Koolitusi pakume nii eesti kui ka vene keeles

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse koolituskeskus on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanuhariduse täienduskoolitusasutusena, tegevusluba nr 161157.

Küsi infot

Monika Rand
kommunikatsioonijuht
tel
5818 9831
monika.rand@vaimnetervis.ee

tvtk-kk-logo-600