Tunnustasime vaimse tervise sõpru

Igal aastal tunnustame vaimse tervise nädalal neid koostööpartnereid, kes on aasta jooksul andnud suure panuse vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmisesse ja valdkonna arengusse.

2019. aastal pälvisid meie vaimse tervise sõbra tiitlid:

Ravivaldkonnas PERHi psühhiaatriapolikliiniku õendusjuht Ragne Läheb, keda tunnustasime õdede teadlikkuse tõstmise eest psühhosotsiaalse toetuse valdkonnas.

Sotsiaalvaldkonnas Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsioonivaldkonna juht Ewe Alliksoo, kelle juhtimisel on rehabilitatsioonivaldkonnas toimunud palju märkimisväärseid muutusi ning kelle otsused on olnud psüühikahäiretest taastumist toetavad ja pikaajalise mõjuga.

Sotsiaalvaldkonnas Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja Jana Ravell,
kes on olnud väga avatud koostööle ja mitmepoolsele arutelule ning leidnud parimaid lahendusi klientide jaoks.

Lisaks pälvis tiitli ETV saatesarja “Iseolemine” meeskond vaimse tervise temaatika asjatundliku, hooliva ning süvitsi mineva kajastamise eest Rahvusringhäälingus.

Lisaks nimetatuile tunnustasime ja tänasime oma häid koostööpartnereid Toidupanka, Reval Caféd, Uuskasutuskeskust, MTÜ-d Lasnaidee, Ceres Aianduskeskust ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit.