Vaimne tervis

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset tervist kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevaelu pingetega, suudab tulemusrikkalt töötada ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks.

Hea vaimse tervise olulisteks tunnusteks on ka kohanemisvõime, soov ja oskus hoolida teistest ja iseendast, paindlikkus ja loovus, võime osaleda sotsiaalses elus, oskus ja tahe lahendada elus ettetulevaid probleeme ja ka julgus abi küsida, kui ise hätta jäädakse.

Loe lisa