Tagasiside

Oleme tänulikud, kui kirjutad meile, mis sulle meie teenusel meeldib.
Selleks, et saaksime oma tööd hästi teha ja probleemidele lahendusi leida,
ootame ka sinu ettepanekuid ning infot selle kohta, kui sa ei ole millegagi rahul.

Tänuavaldusi, ettepanekuid ja kaebusi saad esitada sulle sobival viisil:

  • kirjuta paberile ja pane üksuses tagasiside postkasti
  • esita suuliselt või kirjalikult oma tegevusjuhendajale, juhtkonna töötajale või kliendiesindajale
  • osale kliendiküsitlusel, kui sul palutakse täita tagasiside ankeet
  • anna või saada kirjana kvaliteedijuhile (merle.tomberg@vaimnetervis.ee, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, tel 5556 5866)
  • tule kohtuma kvaliteedijuhiga, leppides enne kokku kohtumise aja
  • esita kliendikoosolekul
  • kirjuta sissekanne tänuavalduste raamatusse

Enne kaebuse esitamist soovitame probleemi arutada oma tegevusjuhendaja (rehabilitatsiooniteenuse puhul sotsiaaltöötaja) ja üksuse juhiga.

Tagasiside postkaste tühjendame 2 korda nädalas. Suulised kaebused lahendame üksuses üksuse juhi osalusel. Kirjalikele kaebustele ja ettepanekutele vastab kvaliteedijuht kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast kaebuse esitamist või sinuga kohtumist. Anonüümseid kaebusi me ei menetle.
Tallinna Vaimse Tervise Keskus tagab kaebuses sisalduvate isikuandmete kaitse.

Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord