Üksused

ic-1

Rehabilitatsiooniplaani koostamine ning rehabilitatsiooniteenused ja -programmid. Meeskonda kuuluvad psühhiaater, psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja õde.

ic-2

Pikaajaline individuaalne toetus aitamaks võimalikult iseseisvalt oma harjumuspärases elukeskkonnas toime tulla.

ic-3

Toetatud elamise teenus tugikodus ja rühmakodus, et taastada ja arendada iseseisvaks eluks vajalikke oskusi. Individuaalne toetus õppima- ja tööleasumisel.

ic-4

Teraapilised grupid ja vaba aja tegevused, mis toetavad isiksuslikku arengut, aitavad haigusest taastuda ja arendavad igapäevaeluks vajalikke oskusi.

ic-5

Tööle orienteeritud päev: tegevused kontori-, köögi- ja tööüksuses. Toetus avatud tööturul töö leidmisel ja tööl püsimisel.

ic-6

Grupitegevused, mis taastavad ja parandavad töö- ja igapäevaeluks vajalikke oskusi. Käsitöötoodete valmistamine.

ic-8-IRU-300dpi

Esmase psühhoosiga noorte toetamine haigusest taastumisel. Individuaalne tugi ja grupitegevused, iseseisvaks eluks vajalike oskuste arendamine.

ic-7

Info vaimse tervise teenuste ja muude toetusvõimaluste kohta. Kogemusnõustamine.