Üksused

ic-1
Rehabilitatsiooniplaani koostamine ning rehabilitatsiooniteenused ja -programmid. Meeskonda kuuluvad psühhiaater, psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja õde.
ic-2
Pikaajaline individuaalne toetus aitamaks võimalikult iseseisvalt oma harjumuspärases elukeskkonnas toime tulla.
ic-3
Toetatud elamise teenus tugikodus ja rühmakodus, et taastada ja arendada iseseisvaks eluks vajalikke oskusi. Individuaalne toetus õppima- ja tööleasumisel.
ic-4
Teraapilised grupid ja vaba aja tegevused, mis toetavad isiksuslikku arengut, aitavad haigusest taastuda ja arendavad igapäevaeluks vajalikke oskusi.
ic-5
Tööle orienteeritud päev: tegevused kontori-, köögi- ja tööüksuses. Toetus avatud tööturul töö leidmisel ja tööl püsimisel.
ic-6
Grupitegevused, mis taastavad ja parandavad töö- ja igapäevaeluks vajalikke oskusi. Käsitöötoodete valmistamine.
ic-8-IRU-300dpi

Esmase psühhoosiga noorte toetamine haigusest taastumisel. Individuaalne tugi ja grupitegevused, iseseisvaks eluks vajalike oskuste arendamine.

ic-7
Info vaimse tervise teenuste ja muude toetusvõimaluste kohta. Kogemusnõustamine.