Kogukonnatöö meeskond

Pikaajaline individuaalne tugi, mis aitab psüühikahäirega inimesel iseseisvalt oma elukeskkonnas toime tulla.

Teenuse kasutaja saab oma tegevusjuhendaja. Koostöö tegevusjuhendajaga toimub omavahel kokku lepitud eesmärkide alusel ning põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Teenuse saaja ja tegevusjuhendaja kohtuvad vastavalt kokkuleppele kas teenuse saaja kodus, ametiasutuses või mujal. Pakume teenust, mis on vabatahtlik ning kestab seni, kuni inimene seda vajab. Teenuse kasutaja saab tuge ja nõustamist, et teha ise oma elu puudutavad otsused.

Teenus sobib raske psüühikahäirega täisealisele inimesele, kelle elukoht on registreeritud Tallinnas ning kes vajab:

 • pikaajalist tuge igapäevaelu oskuste ja harjumuste kujundamisel
 • usaldusväärset inimest, kes abistab asjaajamistel
 • tuge teiste teenuste ja abivõimaluste leidmisel (koduteenus, sotsiaaltoetused jms)
 • tuge tervise eest hoolitsemisel
 • tuge ühiskonnaelus osalemisel
 • nõustamist seoses töötamise ja õppimisega
 • tugivõrgustiku kaasamist toimetuleku soodustamiseks või kriiside lahendamiseks

Teenuse käigus:

 • nõustame isiklike eesmärkide seadmisel, koostame koos teenuse saajaga (ja eestkostjaga, kui ta on määratud) tegevusplaani ja toetame tegevuste planeerimisel
 • tuleme kohtumistele saatjaks (nt ametiasutused, kool, töökoht, arstivisiit jm)
 • juhendame teiste teenuste taotlemisel ja kasutamisel (nt tööturu-, sotsiaal- ja tervishoiuteenused, raamatukogud jm)
 • aitame ametiasutustes asjaajamistel (nt täita blankette ja taotlusi)
 • juhendame psüühikahäirega toimetulekul, suhtlemisel teiste inimestega, töö otsimisel ja töökoha säilitamisel, aja planeerimisel, raha planeerimisel, interneti kasutamisel, tervisliku eluviisi (sh toitumise ja liikumise) osas, kodu korrashoiul, poes käimisel ja vaba aja tegevustes
 • pakume tuge ja külastame haiglasoleku ajal
 • nõustame keeruliste olukordadega toimetulekul
 • pakume teenuse kasutaja nõusolekul tuge ja nõustamist tema lähedastele – kuidas nemad saaksid toetada haigusest taastumist ja igapäevast toimetulekut

Oluline teada

 • aitame vormistada teenuse saamiseks vajalikud dokumendid
 • võimaldame kohtumisi kuni 2 korda nädalas ja vähemalt 4 tundi kuus igapäevaelu toetamise teenuse puhul ning vähemalt 2 tundi nädalas toetatud elamise teenuse puhul
 • pakume nõustamist nii kohtumistel kui ka telefoni teel
 • pakume teenust eesti ja vene keeles tööpäevadel ajavahemikus 08.00-18.00, erandkorras töövälisel ajal kokkuleppel tegevusjuhendajaga
 • vastame e-kirjale kolme tööpäeva jooksul
 • kui tegevusjuhendaja ei saa telefonikõnele kohe vastata, siis ta helistab tagasi esimesel võimalusel samal või järgmisel tööpäeval
 • pakume tegevusjuhendaja äraoleku ajaks asendustöötajat
 • aitame meeles pidada kohtumiste aegasid. Näiteks anname vajadusel kirjalikult järgmise kohtumise aja ja/või saadame meeldetuletuse SMS-i teel
 • saadame soovi korral vaimse tervisega seotud infokirju, kutseid üritustele jms

Kuidas teenusele saada

Kogukonnatöö meeskond pakub inimese vajadusest lähtuval kas igapäevaelu toetamise või toetatud elamise teenust. Teenuste saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale esitada erihoolekandeteenuse taotlus. Vaata ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, kuidas teenust taotleda.

Meie teenused ei ole mõeldud:

 • vanaduspensioniealistele dementsuse diagnoosiga inimestele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret
 • inimestele, kellel on vaimne alaareng või orgaanilised psüühikahäired ajukahjustusest, düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest juhtiva psüühikahäirena 
 • inimestele, kelle juhtiv diagnoos on sõltuvushäire

Küsi infot (E-R 9.00-17.00)

Margit Paju
tel 5818 9829
margit.paju@vaimnetervis.ee

Teenuse kirjeldus väljaprintimiseks:
kogukonnatöö meeskond (*pdf.)

Kontakt

Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
Margit Paju, kogukonnatöö meeskonna juht
tel 5818 9829
margit.paju@vaimnetervis.ee