Kogukonnatöö meeskond

Pikaajaline individuaalne toetus, et aidata võimalikult iseseisvalt oma harjumuspärases elukeskkonnas toime tulla.

Kuidas me toetame?

Pakume tuge, mille vastuvõtmine on vabatahtlik ning mis kestab nii kaua, kui inimene seda vajab. Igal teenuse kasutajal on oma tegevusjuhendaja ehk tugiisik. Koostöö tugiisikuga on kindla eesmärgiga ning põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Kohtumised toimuvad sõltuvalt inimese toetusvajadusest kas tema kodus, ametiasutuses või mujal.

Meie töö on suunatud sellele, et:

  • inimest ümbritsevad toetavad suhted
  • tal on igapäevaeluks vajalikud oskused ja harjumused
  • tema tervis püsib stabiilsena
  • tal on tasakaalustatud päevarütm
  • ta teadvustab oma rolle ühiskonnas ning on täisväärtuslik ühiskonna liige
  • ta oskab kasutada oma soovidele ja vajadustele vastavaid teenuseid

Pakume teenust nii eesti kui ka vene keeles.

Kuidas teenusele saada

Kogukonnatöö meeskond pakub igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust. Teenuste saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale esitada erihoolekandeteenuse taotlus.

Infot teenuste kohta saab tööpäevadel kell 9.00-17.00 telefonidel 627 6644 ja 627 6643 või e-posti aadressil kogukond@vaimnetervis.ee.

 

Kontakt

A.Weizenbergi 20b, 10150 Tallinn
tel 627 6644 | 627 6643
e-post kogukond@vaimnetervis.ee
tööaeg E-R 9.00-17.00
vastuvõtt eelregistreerimise alusel

tramm 3, peatus Kadriorg
bussid 1A, 5, 8, 19, 29, 34A, 35, 38, 44, 51, 60, 63, peatus J. Poska