Teenused

Meie teenused aitavad sul oma igapäevaeluga ja psüühikahäirest tingitud raskustega paremini toime tulla.

  • teenuseid pakume tööealistele inimestele
  • igal aastal toetame ligikaudu 900 inimest
  • kõik teenused on suunamise alusel tasuta. Teenustele suunab Sotsiaalkindlustusamet või Eesti Töötukassa (vaata suunamise kohta täpsemalt teenuste kirjelduse all).

Meie teenused ei ole mõeldud:

  • vanaduspensioniealistele dementsuse diagnoosiga inimestele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret
  • inimestele, kellel on vaimne alaareng või orgaanilised psüühikahäired ajukahjustusest, düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest juhtiva psüühikahäirena 
  • inimestele, kelle juhtiv diagnoos on sõltuvushäire

Kuna oleme sotsiaalhoolekandeasutus, siis raviteenuseid me ei paku. See tähendab, et psühhiaatri vastuvõttu ravi määramise eesmärgil meie juures ei toimu.

Küsi infot

Margit Paju
tel 5818 9829

margit.paju@vaimnetervis.ee