Teenused

Pakume erihoolekandeteenuseid ning tööalast ja sotsiaalset rehabilitatsiooni. Meie teenused on mõeldud täisealistele inimestele, kes vajavad psüühikahäire tõttu kõrvalabi ja juhendamist, et igapäevaeluga toime tulla.

  • meie teenused põhinevad psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni põhimõtetel, kasutame Hollandis välja töötatud CARe ehk kõikehõlmava rehabilitatsiooni metoodikat
  • aastas kasutab meie teenuseid ligikaudu 800 inimest
  • meie teenustele on kahel korral omistatud Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk EQUASS
  • teenustele suunab Sotsiaalkindlustusamet või Eesti Töötukassa ning suunamise alusel on kõik teenused tasuta. Teenuseid saab ka ise tasudes, vt tasuliste teenuste linki allpool.
  • kuna oleme sotsiaalhoolekandeasutus, siis raviteenuseid me ei paku. See tähendab, et psühhiaatri vastuvõttu ravi määramise eesmärgil meie juures ei toimu.

Tähelepanu! Meie teenused ei ole mõeldud:

  • vanaduspensioniealistele dementsuse diagnoosiga inimestele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret
  • inimestele, kellel on vaimne alaareng või orgaanilised psüühikahäired ajukahjustusest, düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest juhtiva psüühikahäirena 
  • inimestele, kelle juhtiv diagnoos on sõltuvushäire

Küsi infot teenuste kohta:

Maaris Kameneva
erihoolekandeteenuste koordinaator
tel 670 0171
| 5551 1233
maaris.kameneva@vaimnetervis.ee

Pakume ka vaimse tervise teemalisi koolitusi. Klõpsa logol ja vaata lähemalt:

tvtk-kk-logo-300