Teenused

Pakume erihoolekandeteenuseid ning tööalast ja sotsiaalset rehabilitatsiooni. Meie teenused on mõeldud täisealistele inimestele, kes vajavad psüühikahäire tõttu kõrvalabi ja juhendamist, et igapäevaeluga toime tulla.

Kuna oleme sotsiaalhoolekande asutus, siis raviteenuseid me ei paku. See tähendab, et psühhiaatri vastuvõttu ravi määramise eesmärgil meie juures ei toimu. Psühhiaater konsulteerib küll rehabilitatsiooniteenuse raames, kuid ravi ta meie keskuses ei määra.

  • meie teenused põhinevad psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni põhimõtetel, kasutame Hollandis välja töötatud CARe ehk kõikehõlmava rehabilitatsiooni metoodikat
  • teenustele suunab Sotsiaalkindlustusamet või Eesti Töötukassa ning suunamise alusel on kõik teenused tasuta
  • teenuseid on võimalik saada ka ise tasudes, vaata siit hinnakirja
  • alati võib meie teenustega kohapeale tutvuma tulla, kuid soovitame enne aja kokku leppida kas teabetoas või sind huvitava üksuse telefonil
  • kui sulle mõni teenustest sobib, siis aitame täita suunamiseks vajalikke dokumente
  • meie teenustele on omistatud Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk EQUASS
  • igal aastal pakume teenuseid ligikaudu 800 inimesele

Meie teenused ei ole mõeldud:

  • vanaduspensioniealistele dementsuse diagnoosiga inimestele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret
  • inimestele, kellel on vaimne alaareng või orgaanilised psüühikahäired ajukahjustusest, düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest juhtiva psüühikahäirena 
  • inimestele, kelle juhtiv diagnoos on sõltuvushäire
Assurance-mark

Noorte tugigrupid nii eesti kui ka vene keeles toimuvad igal nädalal. Ootame liituma noori vanuses 18-30 aastat.

Küsi infot dokumentide vormistamise ja teenuste kohta:

tel 5551 1233
info@vaimnetervis.ee