Tasulised teenused

Meie teenuseid on võimalik saada ka ise tasudes. Kuna oleme sotsiaalhoolekande asutus, siis raviteenuseid me ei paku. See tähendab, et psühhiaatri vastuvõttu ravi määramise eesmärgil meie juures ei toimu.

Teenuste hinnakiri (tunni hind eurodes, hinnale käibemaksu ei lisandu)

Eesti- ja venekeelsed teenused:

Sotsiaaltöötaja individuaalteenus                        35
Sotsiaaltöötaja pereteenus (sh võrgustikutöö)    50

Psühholoogi individuaalteenus                            42
Psühholoogi pereteenus                                      60

Psühhiaatriaõe individuaalteenus                        35
Psühhiaatriaõe pereteenus                                  50

Tegevusterapeudi individuaalteenus                    35
Tegevusterapeudi pereteenus                              50

Loovterapeudi individuaalteenus                          35
Loovterapeudi pereteenus                                    50

Füsioterapeudi individuaalteenus                         42
Füsioterapeudi pereteenus                                   50

Kogemusnõustaja individuaalteenus                    20
Kogemusnõustaja pereteenus                              30

Igapäevaelu toetamise teenus:

Individuaalne nõustamine meie kontoris              30
Individuaalne nõustamine koduvisiidiga               50
Grupiteenus (2 juhendajat, min 6 osalejat)          10
Grupiteenus (1 juhendaja, min 6 osalejat)            6

Ingliskeelsed teenused:

Psühholoogi individuaalteenus                             60
Psühholoogi pereteenus                                       80
Sotsiaaltöötaja/tegevusterapeudi/õe
individuaalteenus                                                  50
Sotsiaaltöötaja/tegevusterapeudi/õe
pereteenus                                                            70

Tähelepanu! Meie teenused ei ole mõeldud:

  • vanaduspensioniealistele dementsuse diagnoosiga inimestele, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret
  • inimestele, kellel on vaimne alaareng või orgaanilised psüühikahäired ajukahjustusest, düsfunktsioonist või somaatilisest haigusest juhtiva psüühikahäirena 
  • inimestele, kelle juhtiv diagnoos on sõltuvushäire

 

 

 

HINNAKIRI väljaprintimiseks (*pdf. failina)

Teenustele registreerumiseks võta ühendust:

Maaris Kameneva
tel 670 0171 | 5551 1233

maaris.kameneva@vaimnetervis.ee