Töötajad

ic-juhtkond-150

Merike Maido
direktor
tel 5818 9833
merike.maido@vaimnetervis.ee

 • Merike on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala ning täiendanud end arvukatel vaimse tervise teemalistel ja juhtimiskoolitustel. Tallinna vaimse tervise keskuses on Merike töötanud alates 2004. aastast, olles enne asutuse juhi ametisse asumist nii sotsiaaltöötaja kui ka rehabilitatsioonimeeskonna juhi ametikohtadel.

 • Merike on läbi aastate tegelenud vaimse tervise valdkonna arendamisega ja seisnud selle eest, et vaimse tervise teenused vastaksid psüühilise erivajadusega inimeste vajadustele. See tähendab, et meie keskus on pidevas arengus, pakkudes oma klientidele parimaid lahendusi ja tänapäevaseid teenuseid.

Anu Rahu
teenuste juht
tel 5551 5436
anu.rahu@vaimnetervis.ee

 • Anu on omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistrikraadi. Tallinna vaimse tervise keskuses on ta töötanud selle loomisest alates. Enne praegusele ametikohale asumist on Anu olnud nii tegevusjuhendaja kui ka sotsiaaltöötaja, mis on andnud väärtusliku kogemustepagasi meie klientide olukorra ja vajaduste mõistmiseks. Vaimse tervise valdkonna juurde tõi teda töö tähendusrikkus ja võimalus anda oma panus, et inimeste elud muutuksid paremaks,

 • kergemaks ja lootusrikkamaks. Anu jaoks on väga olulised meie asutuse missioon ja visioon. Teenuste juhina on tema soov, et teenuste korralduse kaudu jõuaksid need kõigi inimesteni, kes meie keskusega kokku puutuvad. Anu hoiab silma peal, et me pakuksime tänapäevaseid ja tulemuslikke teenuseid, teeksime seda ühtsetel alustel ja viisil, mis kutsub esile positiivseid muutusi inimeste eludes.

Evelin Varol
personalijuht
tel 5556 3424
evelin.varol@vaimnetervis.ee

 • Evelin on erialalt andragoog, kuid õppinud ka talumajandust, mis on talle siiani väga südamelähedane. Evelin on töötanud nii avalikus kui ka kolmandas sektoris koolitus- ja arendusvaldkonnas. Need kogemused on andnud võimaluse näha väga erinevaid töökultuure ning õpetanud tundma organisatsiooni toimimise kõige tähtsamaid aluseid.

 • Tallinna vaimse tervise keskuses tegeleb Evelin kõigi personalitöö valdkondadega. Ta peab väga oluliseks seda, et kõik töötajad ennast erialaselt pidevalt täiendaksid, nii et saaksime oma klientidele pakkuda parimat võimalikku tuge. Evelin hindab oma töös vaheldusrikkust ja seda, et töö inimestega hoiab rutiini eemal ega lase mugavustsooni kinni jääda.

Merle Tomberg
kvaliteedijuht
tel 5556 5866
merle.tomberg@vaimnetervis.ee

 • Merle on lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala ning täiendanud ennast paljudel koolitustel sotsiaaltöö, juhtimise ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamise teemadel. Lisaks teadmistele on Merlel ka pikaajaline töökogemus sotsiaalvaldkonna teenuste arendamisel. Talle meeldib kaasa aidata selliste sotsiaalteenuste loomisele, mida me kõik sooviksime

 • endale või oma lähedastele saada, kui selleks on vajadus. Merle arvates ei teki kvaliteetsed teenused iseenesest, vaid selleks on vaja teha hulgaliselt kokkuleppeid ning neid järgida. Merle aitab meie keskuses ellu rakendada õigete asjade õigesti tegemise põhimõtet.

Tiina Tisler
finants- ja haldusjuht
tel 5665 5630
tiina.tisler@vaimnetervis.ee

 • Tiina on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna finantsjuhtimise eriala ning õpib samas strateegilise juhtimise magistriõppes. Tema pikaajaline kogemus mitmes äriettevõttes, sh rahvusvahelises organisatsioonis aitab tal mõista keerulise finantsmaailma erinevaid külgi ning näha terviklikku pilti.

 • Tallinna vaimse tervise keskuses seisab Tiina hea selle eest, et asutuse finants- ja majandusasjad oleksid detailideni korras ning et meie töötajatel oleksid olemas kõik heaks tööks vajalikud tingimused. Ta suudab pidevalt muutuvas tööelus kiirelt reageerida ja leida töötajate ja klientide jaoks alati parimaid lahendusi.

Monika Rand
kommunikatsioonijuht
tel 5818 9831
monika.rand@vaimnetervis.ee

 • Monika on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala, lisaks on ta õppinud samas ka keeletoimetajaks. Kommunikatsioonijuhina seisab Monika hea selle eest, et info Tallinna vaimse tervise keskuse teenuste kohta jõuaks inimesteni, kes neid

 • vajavad, et koostöö partnerorganisatsioonidega sujuks hästi ning et psüühikahäiretega seotud stigmat oleks ühiskonnas vähem. Monika käib heal meelel ka vaimsest tervisest loenguid pidamas, juhendab tudengeid ja viib meie klientidele läbi suhtlemisoskuse arendamise treeninguid.

Vilja Lind
sekretär
tel 627 6640
vilja.lind@vaimnetervis.ee

 • Vilja on õppinud agronoomiat ning enne Tallinna vaimse tervise keskusesse tööle asumist on tal olnud töökogemusi nii avalikust kui ka erasektorist. Vilja peab ennast heaks kohanejaks ja väsimatuks õppijaks. Tänu Vilja tähelepanelikkusele ja empaatiavõimele tunneb iga meie

 • klient ennast erilise ja oodatuna. Vilja seisab hea selle eest, et kõik, kes meie juurde tulevad, tunneksid end mugavalt ning oma vahetu olekuga aitab ta suurepäraselt ka häbelikkusest üle saada, kui selleks vajadus on.

ic-1

Irene Kadu
rehabilitatsioonimeeskonna juht
tel 5656 2564
irene.kadu@vaimnetervis.ee

 • Irene on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö erialal ning lisaks õppinud tegevusterapeudi assistendiks. Irene alustas tööd vaimse tervise valdkonnas SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuses. Tallinna vaimse tervise keskuses on ta töötanud üle kümne aasta, kus alustas Pelguranna

 • teraapiakeskuse tegevusjuhendajana, jätkas rehabilitatsioonimeeskonna tegevusterapeudina ning nüüd juhib kogu rehabilitatsioonimeeskonda. Irene on läbinud ka psühhodraama rakendaja-grupijuhi väljaõppe Moreno keskuses.

Mai Allik
rehabilitatsiooniteenuste koordinaator
mai.allik@vaimnetervis.ee

 • Mai on omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistrikraadi ja psüühilise erivajadusega inimestega töötanud alates 2000. aastast. Mail on suured kogemused intellektipuude, liitpuude, autistliku ja ennast või teisi ohustava käitumise ning psüühilise haigusega klientide, nende pereliikmete ja võrgustiku juhendamisel. Lisaks on Mai läbinud tegevusterapeudi assistendi koolituse, CARe

 • (Comprehensive Approach of Rehabilitation) metodoloogia koolituse, rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse ning riskikäitumise hindamise ja juhtimise koolituse ning praktilise väljaõppe. Enne meeskonna koordinaatoriks asumist töötas Mai rehabilitatsioonimeeskonna tegevusterapeudi ja sotsiaaltöötajana.

Kristel Altmäe
psühholoog
kristel.altmae@vaimnetervis.ee

 • Kristel on lõpetanud Professionaalse Psühholoogia Erakooli ja omandanud magistrikraadi psühholoogia erialal Akadeemias Nord. Lisaks on ta lõpetanud kognitiiv-käitumisteraapia algkursuse ning läbinud perekonna-psühhoterapeudi väljaõppe. Kristel on täiendanud oma teadmisi kliinilises psühholoogias, kunstiteraapia, traumateraapia ja teadveloleku (mindfullness) valdkonnas, lisaks spetsialiseerunud digi- ja hasartmängusõltlaste nõustamisele.

 • Talle meeldib vaadelda inimest kui tervikut, aga samas ka kui osa süsteemist ehk keskkonnast, mis teda mõjutab. Kristelil on pikaajaline kogemus psüühikahäirete teemaliste koolituste läbiviimisel ning ta peab väga oluliseks häiretega seotud stigma vähendamist ühiskonnas. Ta on Eesti Pereteraapia Ühingu ning Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi liige.

Kei Salura
psühholoog
kei.salura@vaimnetervis.ee

 • Kei on lõpetanud Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi psühholoogia eriala ning tal on magistrikraad spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale. Kei on läbinud süsteemse perekonnapsühhoteraapia väljaõppe ning on kutseline pereterapeut ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Ta on varem töötanud psühholoogina Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuses Sensus.

 • Kei erihuviks on töö paaride ja peredega süsteemse pereteraapia kontekstis, lisaks on ta spetsialiseerunud Aspergeri sündroomiga inimeste ja nende lähedaste nõustamisele. Kei juhendab ka Aspergeri sündroomiga noorte sotsiaalsete oskuste arendamise gruppi ning lisaks käib heal meelel lugemas loenguid psüühikahäiretest.

Irina Šišova
psühholoog
irina.sisova@vaimnetervis.ee

 • Irina on hariduselt psühholoog ning väljaõppinud grupiterapeut ja perenõustaja. Töös klientidega kasutab ta mitmekülgset lähenemist – talle meeldib vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele kombineerida erinevaid õpitud terapeutilisi sekkumisi. Irina professionaalseks huviks on vaimse tervise

 • häired ja pereprobleemid, aga ka antisotsiaalne käitumine, häiritud seksuaalne käitumine ja destruktiivne liikluskäitumine. Lisaks on tema kogemustepagasis ka õppimis- ja käitumisprobleemidega laste ja noorte nõustamine. Irina töötab nii eesti kui ka vene keeles.

Marge Vainre
psühholoog

 • Marge on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonna ja Tartu Ülikooli psühholoogia eriala. Ta on läbinud perekonnapsühhoteraapia väljaõppe ning on paari- ja pereterapeut. Lisaks on ta suhtlemistreener ning viinud läbi suhtlemisoskusi arendavaid koolitusi nii era- kui ka avalikus sektoris. Marge usub, et inimeste enesetunnet, rahuolu ja vaimset tervist mõjutavad

 • suhted lähedastega, mistõttu keskendub oma nõustamistöös sageli suhete analüüsimisele. Ta kaasab võimalusel pereliikmeid, et koos leida üles mittetoimivad suhtemustrid, neid muuta ning leida viise, kuidas luua rahuolu iseendaga ja suhetega. Marge kuulub Eesti Suhtlemistreenerite Ühingusse ja Eesti Pereterapeudite Ühingusse.

Ivar Vinkel
psühholoog

 • Ivar on omandanud psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis 2009. aastal ja VIBRAC II taseme vibroakustilise teraapia praktiku litsentsi VIBRAC Skille-Lehikoise Vibroakustilise Teraapia ja Uurimise Keskuses 2014. aastal. Ta on teinud vibroakustilise teraapia teadusuuringuid Tallinna Ülikoolis ning Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni

 • Kompetentsikeskuses, samuti läbi viinud koolitusi nii Eestis kui ka väljaspool. Vibroakustiline teraapia on ravimeetod, mille puhul kasutatakse madalsageduslikke siinushelisid koos muusika või loodushelidega. Tallinna vaimse tervise keskuses pakub Ivar psühholoogilist nõustamist, kombineerides seda vibroakustilise teraapiaga.

Helen Kirber
psühhiaater

 

 • Helen on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning Tartu Ülikooli üldinternatuuri ja psühhiaatria residentuuri. Ta on töötanud psühhiaatrina SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus, Tartu vanglas, Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuses, OÜs Psühho-Konsultandid ja OÜs Sensus. Helen on läbinud

 • Jungi analüütilise teraapia ja pereteraapia põhiväljaõppe ning kognitiiv-käitumisteraapia algõppe. Helen on ka riiklikult tunnustatud kohtupsühhiaatria ekspert ja töövõime hindamise ekspertarst. Ta on Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi liige.

Monika Rand
sotsiaaltöötaja
monika.rand@vaimnetervis.ee

 • Monika on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja 2005. aastal Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala ning samast aastast töötab Tallinna vaimse tervise keskuses. Monika erihuviks on sotsiaalsed oskused ning tal on aastatepikkune kogemus sotsiaalsete oskuste arendamise gruppide juhendamisel. Uueks ja huvitavaks väljakutseks on kujunenud töö Aspergeri sündroomiga inimeste suhtlemisoskuste toetamisel.

 • Viimased neli aastat on Monika põhikohaga töötanud Tallinna vaimse tervise keskuse kommunikatsioonijuhina, seistes hea selle eest, et info asutuse teenuste kohta jõuaks inimesteni, kes neid vajavad, et koostöö partnerorganisatsioonidega sujuks hästi ning et psüühikahäiretega seotud stigmat oleks ühiskonnas vähem. Monika käib heal meelel ka vaimsest tervisest loenguid pidamas ning juhendab tudengeid.

Mari-Ly Soomer
sotsiaaltöötaja
mari-ly.soomer@vaimnetervis.ee

 • Mari-Ly on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste eriala magistriõppe. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud üle kümne aasta, sealhulgas Sotsiaalkindlustusametis. Mari-Ly on ennast erialaselt pidevalt täiendanud. Enda jaoks põnevamateks peab ta Tallinna Ülikoolis läbitud koolitust toetavast juhtumikorraldusest ja võrgustikutööst ning motiveeriva intervjueerimise koolitusi.

 • Ka oma töös peab ta väga oluliseks oskust inimesi motiveerivalt nõustada, et neid innustada ning et inimesele endale jääks lõppsõna oma elu puudutavate otsuste tegemisel. Mari-Ly nõustab kliente ja nende lähedasi nii individuaalselt kui viib koos psühholoogiga läbi psüühikahäirega inimeste lähedaste perekoolitusi.

Tatiana Kaparina
sotsiaaltöötaja
tatiana.kaparina@vaimnetervis.ee

 • Tatiana on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise seminari sotsiaaltöö erialal. Tallinna vaimse tervise keskuses töötab alates 2007. aastast. Ta on läbinud CARe metoodika ning riskihindamise ja -juhtimise väljaõppe ning omandanud tööalaste oskuste hindamise Hamet E ja Hamet 2 juhendaja tunnistuse. Tatiana erihuviks on psüühikahäirega inimeste

 • karjäärinõustamine ja vähenenud töövõimega inimeste aitamine avatud tööturule. Ta juhendab ka mitmeid gruppe, sh suhtlemisoskuste arendamise, tööoskuste hindamise ja töölesaamist toetavat gruppi ning viib läbi psüühikahäirega inimeste lähedastele mõeldud perekoolitust. Tatiana töötab peamiselt vene keelt kõnelevate klientidega.

Keiu Michalski
tegevusterapeut
keiu.michalski@vaimnetervis.ee

 • Keiu on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia erialal ning Tallinna Ülikooli täiendusõppe tantsu- ja liikumisteraapia erialal. Ta on läbinud erinevaid koolitusi täiendamaks end vaimse tervise valdkonnas, sh osalenud koolitusel “Grupiprotsesside mõistmine ja juhtimine psüühikahäirega patsiendiga”. Omandanud ka treenerikutse funktsionaalse keha ja meele treeningus

 • bodyART, mida integreerib grupiteraapiasse. Töös psüühikahäirega inimestega keskendub ta täiskasvanute ja eelkõige esmahaigestunute individuaal- ja grupiteraapiale. Keiu töötab lisaks ka SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus tegevusterapeudina mittepsühhootiliste patsientide osakonnas. Keiu on Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige.

Natalia Kääpakaust
tegevusterapeut
natalia.kaapakaust@vaimnetervis.ee

 • Natalia on omandanud kutsekõrghariduse õe erialal. Lisaks mitmele erialasele täienduskoolitusele on ta läbinud ka tegevusterapeudi assistendi väljaõppe. Natalia on vaimse tervise valdkonnas töötanud üle 15 aasta, Tallinna vaimse tervise keskuses töötas ta enne rehabilitatsioonimeeskonna tegevusterapeudiks asumist pikka aega

 • kogukonnatöö meeskonnas kliente individuaalselt juhendades. Nataliale meeldib nii individuaalne kui ka grupitöö. Ta juhendab sümptomite kontrolli gruppi ja taastumiskursust. Natalia töökeelteks on eesti ja vene keel.

Merit Lill
õde
merit.lill@vaimnetervis.ee

 • Merit on omandanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe ning Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöötaja eriala. Lisaks on ta läbinud CARe metoodika väljaõppe ja riskihindamise ja -juhtimise koolituse. Tema nõustamisvaldkondadeks on vaimse tervise hoidmine, psüühikahäired ja nendega toimetulek, ravimite toimed ja kõrvaltoimed ning samuti

 • tervislikud eluviisid. Merit viib läbi ka sümptomite kontrolli gruppi, kus aitab klientidel oma haigussümptomitest paremini aru saada ja nendega toime tulla nii, et need ei segaks igapäevast elu. Merit nõustab kliente nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Siiri Minka
tegevusterapeut
siiri.minka@vaimnetervis.ee

 • Siiri on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti erialal. Lisaks on ta läbinud Moreno keskuses 7-aastase väljaõppe psühhodraamas ja tal on psühhodraama lavastaja-terapeut CP rahvusvaheline sertifikaat. Siiri on täiendanud end erinevates teraapiasuundades – kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraapias ja kunstiteraapias. Siiri on töötanud

 • psühhiaatria valdkonnas aastast 2000. Tööd alustas PERHi psühhiaatriakliinikus laste ja noorukite osakonnas tegevusjuhendajana, 2004. aastast töötab Tallinna vaimse tervise keskuse rehabilitatsioonimeeskonnas, kus ta peamiselt pakub psühhodraama-teraapiat nii individuaalselt kui ka grupis.

Mari Lipp
kunstiterapeut
mari.lipp@vaimnetervis.ee

 • Mari on lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate magistriõppe. Lisaks on ta läbinud loovsupervisiooni ja coaching’u koolituse ning on kutseline loovsuperviisor ja kunstiterapeut. Ta kuulub Eesti Loovteraapiate Ühingusse ja Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse. Mari on terapeudina töötanud peamiselt tudengite ja psüühikahäirega täiskasvanud inimestega,

 • aga ka pikaajaliste töötutega, lastega ning lapsevanematega. Oma töös tugineb Mari kolmele alusele: visuaalkunst, lahenduskeskne lähenemine ja luguteater. Teda köidavad inimeste lood, nende jõukohad ja unistused. Mari teab, et oma loo rääkimine ja selle nähtavaks tegemine on tervendava mõjuga.

Eva Raun
loovterapeut
eva.raun@vaimnetervis.ee

 • Eva on omandanud Tallinna Ülikoolis terviseteaduse magistrikraadi kunstiteraapiate erialal. Ta on töötanud erinevas vanusegrupis inimestega lastest kuni eakateni. Viimased aastad on Eva töötanud peamiselt psüühikahäirega inimestega, olles lisaks loovterapeudile ka tegevusjuhendaja meie teraapiakeskuses.

 • Eva juhendab depressioonigruppi, noorte esmahaigestunute venekeelset tugigruppi ja mitut loovatele tegevustele keskenduvat gruppi. Evale meeldib leida probleemidele loovaid ja põnevaid lahendusi. Tema töökeelteks on eesti ja vene keel.


Kogukonnatöö meeskond

kogukond@vaimnetervis.ee
tel 627 6644 | 627 6643

vanemtegevusjuhendaja
erihoolekandeteenuste koordinaator
tegevusjuhendajad

Margit Kirja  |  tel 5656 8831

Maaris Kameneva  |  tel 5551 1233
Bayle Kerde
Kristel Oja
Darja Botkina
Marika Vernik
Annika Eranurm
Maris Enok
Merilin Kurtõšev
Katrin Škurina
Victoria Kremm
Katerina Bõkova
Hille Tolmik
Julia Doronina
Olga Permyakova
Kris Vagula
Viktoria Polovinko *
Viktoria Lootsmann *
Anastasiya Targonskaja *

margit.kirja@vaimnetervis.ee

maaris.kameneva@vaimnetervis.ee
bayle.kerde@vaimnetervis.ee
kristel.oja@vaimnetervis.ee
darja.botkina@vaimnetervis.ee
marika.vernik@vaimnetervis.ee
annika.eranurm@vaimnetervis.ee
maris.enok@vaimnetervis.ee
merilin.kurtosev@vaimnetervis.ee
katrin.skurina@vaimnetervis.ee
victoria.kremm@vaimnetervis.ee
katerina.bokova@vaimnetervis.ee
hille.tolmik@vaimnetervis.ee
julia.doronina@vaimnetervis.ee
olga.permyakova@vaimnetervis.ee
kris.vagula@vaimnetervis.ee
viktoria.polovinko@vaimnetervis.ee
viktoria.lootsmann@vaimnetervis.ee
anastasiya.targonskaja@vaimnetervis.ee


Pelguranna tugikodu

tugikodu@vaimnetervis.ee
tel 661 8157

vanemtegevusjuhendaja
tegevusjuhendajad

Anneli Karik  |  tel 5818 9828
Merle Talvik *
Kai Kukk
Kristi Malsroos
Jana Iljenkova

anneli.karik@vaimnetervis.ee
merle.talvik@vaimnetervis.ee
kai.kukk@vaimnetervis.ee
kristi.malsroos@vaimnetervis.ee
jana.iljenkova@vaimnetervis.ee


Teraapiakeskus

paevakeskus@vaimnetervis.ee
tel 661 8023

vanemtegevusjuhendaja
tegevusjuhendajad

Leila Räni  |  tel 5656 2269
Tiina Kingisepp *
Siiri Minka
Eva Raun
Kalmer Allik
Hannu Korhonen

leila.rani@vaimnetervis.ee
tiina.kingisepp@vaimnetervis.ee
siiri.minka@vaimnetervis.ee
eva.raun@vaimnetervis.ee


Haabersti klubimaja

klubimaja@vaimnetervis.ee
tel 
657 9455

vanemtegevusjuhendaja
tegevusjuhendajad

Mari Lipp  |  tel 526 7511
Lea Kasvandik
Rita Pinn
Teresa Korabljova

mari.lipp@vaimnetervis.ee
lea.kasvandik@vaimnetervis.ee
rita.pinn@vaimnetervis.ee
teresa.korabljova@vaimnetervis.ee


Lasnamäe tegevuskeskus

lasnamaekeskus@vaimnetervis.ee
tel 634 5600

vanemtegevusjuhendaja
tegevusjuhendajad

Erika Suvi  |  tel 5656 2361
Anna Abubakirova
Margit Sõrve
Olga Nikolajeva
Helen Tabur
Katrin Oiluk

erika.suvi@vaimnetervis.ee
anna.abubakirova@vaimnetervis.ee
margit.sorve@vaimnetervis.ee
olga.nikolaeva@vaimnetervis.ee
helen.tabur@vaimnetervis.ee
katrin.oiluk@vaimnetervis.ee


Iru noortemaja

iru@vaimnetervis.ee
tel 653 0508

vanemtegevusjuhendaja
tegevusjuhendajad

Anna Petrova  |  tel 5551 4897
Kadri Jürisoo
Nikita Godovanets
Angelina Modjagina
Ilona Petrikova
Olga Artemjeva *

anna.petrova@vaimnetervis.ee
kadri.jurisoo@vaimnetervis.ee
nikita.godovanets@vaimnetervis.ee
angelina.modjagina@vaimnetervis.ee
ilona.petrikova@vaimnetervis.ee
olga.artemjeva@vaimnetervis.ee

* tööleping ajutiselt peatatud