Missioon ja visioon

Meie visioon:

Inimene leiab oma raja, julgeb mööda seda käia ja tunneb elust rõõmu

Meie missioon on toetada psüühilise erivajadusega inimeste taastumist, pakkudes kvaliteetseid vaimse tervise teenuseid ja jagades teadmisi oma valdkonnast.

Meie väärtused:

Partnerlus

  • oleme avatud ja kaasame kliente ja nende peresid kui võrdväärseid partnereid
  • hindame inimlikkust, oleme mõistvad ja väärtustame iga inimese individuaalsust
  • suhtume austuse ja lugupidamisega kõigisse oma koostööpartneritesse

Usaldusväärsus

  • oleme oma valdkonnas asjatundlikud
  • pakume kvaliteetseid teenuseid
  • oleme stabiilsed ja loome turvatunnet

Elurõõm

  • kanname elurõõmu ja sisendame lootust
  • hindame positiivsust
  • aitame leida elule eesmärki ja tähendust