Töötajad

ic-juhtkond-150

Kai Kukepuu
direktor
tel 503 9095
kai.kukepuu@vaimnetervis.ee

 • Kai on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal ning Estonian Business Schooli ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal. Praegu õpib Kai TalTechis magistriõppes avaliku sektori innovatsiooni ja juhtimist. Kai on olnud tegevjuht turisminduses ja hotellinduses ning juhtinud suuremaid ja väiksemaid meeskondi, samuti on tal avaliku sektori töökogemus Terviseametist.

 • Kai ütleb enda kohta: Mul on olnud võimalus töötada nii merel kui maal, nii kodumaal kui piiri taga koos paljude toredate inimestega. Olen tänulik mitmekesiste tööalaste väljakutsete eest, kus just koos oma inimestega oleme saanud ületatud nii mõnedki mäed ja pühkinud ühiselt rõõmupisaraid. Nali ja naer on aidanud alati ka keerukamates olukordades.

Pirge Toms
teenuste juht
tel 5883 8565
pirge.toms@vaimnetervis.ee

 • Pirge on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal ja omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduse magistrikraadi. Ta on töötanud eraettevõtluses nii tegev- kui personalijuhina, juhtinud avalikus sektoris erinevaid projekte ja korraldanud tervishoiu valdkonnas teenuste järelevalvet. Pikk tööstaaž SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 • psühhiaatriakliinikus on andnud kogemuse ja teadmised psüühilise erivajadusega inimeste vajadusest. Pirgel on ka töökogemus õppejõud-lektorina ning ta jagab üliõpilastele teadmisi vaimse tervise valdkonnaga seotud õppeainetes. Pirge jaoks on oluline, et teenuste osutamine on tõhus ning uued arendused on loodud vaimse tervise toetamiseks.

Merle Tomberg
kvaliteedijuht
tel 5556 5866
merle.tomberg@vaimnetervis.ee

 • Merle on lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala ning täiendanud ennast paljudel koolitustel sotsiaaltöö, juhtimise ja sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamise teemadel. Lisaks teadmistele on Merlel ka pikaajaline töökogemus sotsiaalvaldkonna teenuste arendamisel. Talle meeldib kaasa aidata selliste sotsiaalteenuste loomisele, mida me kõik sooviksime

 • endale või oma lähedastele saada, kui selleks on vajadus. Merle arvates ei teki kvaliteetsed teenused iseenesest, vaid selleks on vaja teha hulgaliselt kokkuleppeid ning neid järgida. Merle aitab meie keskuses ellu rakendada õigete asjade õigesti tegemise põhimõtet.

Kadri Pauklin
finantsjuht
tel 5353 3069
kadri.pauklin@vaimnetervis.ee

Ülle Vajak
personalispetsialist
tel 5884 0124
ulle.vajak@vaimnetervis.ee

Vilja Lind
sekretär
tel 627 6640
vilja.lind@vaimnetervis.ee

ic-1

Mari-Ly Soomer
tel 5884 7027
rehabilitatsioonimeeskonna juht
mari-ly.soomer@vaimnetervis.ee

 

 • Mari-Ly on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste eriala magistriõppe. Ta on sotsiaalvaldkonnas töötanud üle kümne aasta, sealhulgas Sotsiaalkindlustusametis. Mari-Ly on ennast erialaselt pidevalt täiendanud. Enda jaoks põnevamateks peab ta Tallinna Ülikoolis läbitud koolitust toetavast juhtumikorraldusest ja

 • võrgustikutööst ning motiveeriva intervjueerimise koolitusi. Ka oma töös peab ta väga oluliseks oskust inimesi motiveerivalt nõustada, et neid innustada ning et inimesele endale jääks lõppsõna oma elu puudutavate otsuste tegemisel. Mari-Ly nõustab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusega seotud küsimustes.

Helen Tabur
rehabilitatsiooniteenuste koordinaator
5818 9832
helen.tabur@vaimnetervis.ee

 • Helen on õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd, uurinud pikemalt eakate omastehoolduse teemat ja pärast magistrikraadi omandamist tegelenud süvitsi kogukondliku toetuse valdkonnaga. Ta on töötanud nii täiskasvanute kui ka eakatega. Lisaks on Helen läbinud CARe 2 (Comprehensive Approach of Rehabilitation) metoodika, motiveeriva intervjueerimise ja rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse.

 • Enne praegusele ametikohale asumist töötas Helen meie keskuses pikaajalise kaitstud töö teenuse tegevusjuhendajana. Heleni igapäevatöö aitab tagada, et teenuste saamine oleks klientide jaoks võimalikult sujuv ja kõik vajalikud dokumendid õigel ajal vormistatud. Helen nõustab tööalase rehabilitatsiooniga seotud küsimustes.

Katrin Oiluk
rehabilitatsiooniteenuste koordinaator
5198 6869
katrin.oiluk@vaimnetervis.ee

 • Katrin on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal 2014. aastal. Ta on töötanud Eesti Töötukassas töövahenduskonsultandina, samuti on tema kogemustepagasis töö erinevate sotsiaalvaldkonna sihtrühmadega – erivajadusega lastega, eakatega ning psüühikahäirega täiskasvanutega. Katrin on läbinud erinevaid täienduskoolitusi, millest olulisemaiks peab CARe 2 ehk sotsiaalse kaasatuse ja personaalse taastumise toetamise meetodite õppeprogrammi ning koolitust toetatud töölerakendamise alal.

 • Tallinna vaimse tervise keskuses alustas Katrin tööd 2018. aastal pikaajalise kaitstud töö teenuse tegevusjuhendana. Tema peamiseks töövaldkonnaks ongi saanud psüühikahäirega inimestele sobivate töövõimaluste leidmine, toetamine tööotsingutel, suhtlemine tööandjatega ning vajadusel juhendamine ja toetamine töökohal. 2020. aastal alustas Katrin õpinguid Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu Instituudis (ISCI) psühhosotsiaalse valdkonna superviisor-coach’i väljaõppes.

Irina Šišova
psühholoog
irina.sisova@vaimnetervis.ee

 • Irina on hariduselt psühholoog ning väljaõppinud grupiterapeut ja perenõustaja. Töös klientidega kasutab ta mitmekülgset lähenemist – talle meeldib vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele kombineerida erinevaid õpitud terapeutilisi sekkumisi. Irina professionaalseks huviks on vaimse tervise

 • häired ja pereprobleemid, aga ka antisotsiaalne käitumine, häiritud seksuaalne käitumine ja destruktiivne liikluskäitumine. Lisaks on tema kogemustepagasis ka õppimis- ja käitumisprobleemidega laste ja noorte nõustamine. Irina töötab nii eesti kui ka vene keeles.

Marge Vainre
psühholoog
marge.vainre@vaimnetervis.ee

 • Marge on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonna ja Tartu Ülikooli psühholoogia eriala. Ta on läbinud perekonnapsühhoteraapia väljaõppe ning on paari- ja pereterapeut. Lisaks on ta suhtlemistreener ning viinud läbi suhtlemisoskusi arendavaid koolitusi nii era- kui ka avalikus sektoris. Marge usub, et inimeste enesetunnet, rahuolu ja vaimset tervist mõjutavad

 • suhted lähedastega, mistõttu keskendub oma nõustamistöös sageli suhete analüüsimisele. Ta kaasab võimalusel pereliikmeid, et koos leida üles mittetoimivad suhtemustrid, neid muuta ning leida viise, kuidas luua rahuolu iseendaga ja suhetega. Marge kuulub Eesti Suhtlemistreenerite Ühingusse ja Eesti Pereterapeudite Ühingusse.

Ivar Vinkel
psühholoog
meeskond@vaimnetervis.ee

 • Ivar on omandanud psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis 2009. aastal ja VIBRAC II taseme vibroakustilise teraapia praktiku litsentsi VIBRAC Skille-Lehikoise Vibroakustilise Teraapia ja Uurimise Keskuses 2014. aastal. Ta on teinud vibroakustilise teraapia teadusuuringuid Tallinna Ülikoolis ning Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni

 • Kompetentsikeskuses, samuti läbi viinud koolitusi nii Eestis kui ka väljaspool. Vibroakustiline teraapia on ravimeetod, mille puhul kasutatakse madalsageduslikke siinushelisid koos muusika või loodushelidega. Tallinna vaimse tervise keskuses pakub Ivar psühholoogilist nõustamist, kombineerides seda vibroakustilise teraapiaga.

Geily Anari
psühholoog
geily.anari@vaimnetervis.ee

 

 

 • Geily on lõpetanud bakalaureuseõppe psühholoogia erialal Tallinna Ülikoolis, kus jätkab sama eriala õpingutega magistrantuuris. Nõustamisalast töökogemust omab peamiselt töös laste ja noortega ning neid ümbritsevate täiskasvanutega. Psühholoogina peab ta oluliseks kliendikeskset lähenemist ning usaldusväärse suhte loomist kliendiga.

 • Enda tugevusteks peab ta empaatiavõimet ning soovi inimesi aidata ja toetada nende eesmärkide saavutamisel. Samuti väärtustab ta enesetäiendamist erialase kirjanduse ning koolituste näol. Ühtlasi usub ta, et suhted lähedastega mõjutavad suurel määral inimese vaimset heaolu, millest tulenevalt on tema järgmine tööalane eesmärk läbida süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus.

Vivian Lauhala*
psühholoog
vivian.lauhala@vaimnetervis.ee

 • Vivian on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe psühholoogia erialal ning omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale. Ta on läbinud süsteemse pereteraapia algkoolituse, motiveeriva intervjueerimise koolituse ning täiendanud teadmisi sõltuvushäirete valdkonnas. Viviani järgmine tööalane eesmärk on läbida

 • kognitiiv-käitumusliku teraapia väljaõpe. Tallinna Vaimse Tervise Keskus on Viviani esimene töökoht, kus ta nõustab spetsiifiliselt just psüühikahäirega inimesi. Viviani arvates on usaldusväärne ja soe suhe kliendi ja psühholoogi vahel kõige olulisem. Oma suurimateks tugevusteks peab ta empaatiavõimet ja siirast soovi aidata.

Erika Suvi
psühholoog
erika.suvi@vaimnetervis.ee


 • Erika on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal ning omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal. Ligi 10 aastat kogemust Lasnamäe tegevuskeskuse juhina on andnud hea kogemuse mõistmaks erinevaid psüühikahäireid ning võimalusi nendega toime tulla. Erika on täiendanud end leinanõustamise, traumatöö ning karjäärinõustamise kursustel. Läbitud on Care-metoodika kursus, pereteraapia ning kognitiiv- käitumisteraapia sissejuhatavad kursused.

 • Erika kasutab oma töös ka positiivse psühholoogia ning teadveloleku (mindfullness) kursustel omandatut. Varasem kogemus töötamisel lasteaia juhina ning teadmised lapsepsühholoogiast võimaldavad pakkuda tuge lapsevanematele oma lapse või teismelise mõistmisel ning toetamisel.
  Erika usub, et igas hetkes, olukorras ja inimeses on positiivset, mille üles leidmisest ja märkamisest saab alguse parem, tervem ja helgem olevik.

Kristi Scheler
sotsiaaltöötaja
kristi.scheler@vaimnetervis.ee

 

 

 • Kristi on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala, spetsialiseerudes lastekaitse ning psühhiaatrilise sotsiaaltöö suunale. Tal on pikaajaline töökogemus lastekaitse valdkonnas, kus ta puutus kokku ka vaimse tervise probleemidega lapsevanematega. Ülikoolis õppides töötas Kristi mõnda aega psüühilise erivajaduse noormehe tugiisikuna.

 • Tallinna vaimse tervise keskuse rehabilitatsioonimeeskonnaga liitus Kristi 2019. aastal. Töö vaimse tervise valdkonnas on talle uus ja huvitav väljakutse, mille suunas ta on alati tahtnud liikuda. Kristit köidab töö vaheldusrikkus ning kõige olulisemaks väärtuseks peab ta oma igapäevatööd tehes inimlikku ja lugupidavat suhtumist klientidesse.

Tatiana Kaparina
sotsiaaltöötaja
tatiana.kaparina@vaimnetervis.ee

 

 

 • Tatiana on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö erialal. Tallinna vaimse tervise keskuses töötab alates 2007. aastast. Ta on läbinud CARe metoodika ning riskihindamise ja -juhtimise väljaõppe ning omandanud tööalaste oskuste hindamise Hamet E ja Hamet 2 juhendaja tunnistuse.

 • Tatiana erihuviks on psüühikahäirega inimeste
  karjäärinõustamine ja vähenenud töövõimega inimeste aitamine avatud tööturule. Tatiana töötab peamiselt vene keelt kõnelevate klientidega.

Mari Agur *
sotsiaaltöötaja

 

 

 • Mari on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal ning on omandanud magistrikraadi vaimse tervise erialal Helsingi Arcada Rakenduskõrgkoolis. Mari on ennast täiendanud erinevatel vaimse tervise valdkonna koolitustel, sh saanud CARe metoodika (Comprehensive Approach of Rehabilitation) väljaõppe. Varem on ta on töötanud nii Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus kui ka

 • Tallinna vaimse tervise keskuses tegevusjuhendajana. Meie keskuses on Maril olnud ka suur roll esmahaigestunud noortele mõeldud teenuste väljatöötamises, juhtides enne rehabilitatsioonimeeskonnaga liitumist mitu aastat Iru noortemaja tööd. Oma töös peab Mari oluliseks võrdset partnerlust kliendiga, inimlikku ja sooja suhtlust ning klientide autonoomia tugevdamist.

Jaanika Petti
sotsiaaltöötaja
jaanika.petti@vaimnetervis.ee

 

Anastasiia Rekap
psühholoog
anastasiia.rekap@vaimnetervis.ee

 

Keiu Michalski *
tegevusterapeut

 • Keiu on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia erialal ning Tallinna Ülikooli täiendusõppe tantsu- ja liikumisteraapia erialal. Ta on läbinud erinevaid koolitusi täiendamaks end vaimse tervise valdkonnas, sh osalenud koolitusel “Grupiprotsesside mõistmine ja juhtimine psüühikahäirega patsiendiga”. Omandanud ka treenerikutse funktsionaalse keha ja meele treeningus

 • bodyART, mida integreerib grupiteraapiasse. Töös psüühikahäirega inimestega keskendub ta täiskasvanute ja eelkõige esmahaigestunute individuaal- ja grupiteraapiale. Keiu töötab lisaks ka SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus tegevusterapeudina mittepsühhootiliste patsientide osakonnas. Keiu on Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige.

Natalia Kääpakaust
tegevusterapeut
natalia.kaapakaust@vaimnetervis.ee

 • Natalia on omandanud kutsekõrghariduse õe erialal. Lisaks mitmele erialasele täienduskoolitusele on ta läbinud ka tegevusterapeudi assistendi väljaõppe. Natalia on vaimse tervise valdkonnas töötanud üle 15 aasta, Tallinna vaimse tervise keskuses töötas ta enne rehabilitatsioonimeeskonna tegevusterapeudiks

 • asumist pikka aega kogukonnatöö meeskonnas kliente individuaalselt juhendades. Nataliale meeldib nii individuaalne kui ka grupitöö. Ta juhendab sümptomite kontrolli gruppi ja taastumiskursust. Natalia töökeelteks on eesti ja vene keel.

Merit Lill
vaimse tervise õde
merit.lill@vaimnetervis.ee

 • Merit on omandanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õe ning Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöötaja eriala. Lisaks on ta läbinud CARe metoodika väljaõppe ja riskihindamise ja -juhtimise koolituse. Tema nõustamisvaldkondadeks on vaimse tervise hoidmine, psüühikahäired ja nendega toimetulek, ravimite toimed ja kõrvaltoimed ning samuti

 • tervislikud eluviisid. Merit viib läbi ka sümptomite kontrolli gruppi, kus aitab klientidel oma haigussümptomitest paremini aru saada ja nendega toime tulla nii, et need ei segaks igapäevast elu. Merit nõustab kliente nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Eva Raun
loovterapeut
eva.raun@vaimnetervis.ee

 • Eva on omandanud Tallinna Ülikoolis terviseteaduse magistrikraadi kunstiteraapiate erialal. Eva on töötanud erinevas vanusegrupis inimestega lastest kuni eakateni. Viimased aastad on ta töötanud peamiselt psüühikahäirega inimestega. Eva on oma esimeselt hariduselt eesti keele õpetaja ning enne sotsiaalvaldkonda asumist töötas ta 15 aastat haridusvallas. Vaimse tervise keskuses on Eva töötanud tegevusjuhendajana, juhendanud depressiooni tugigruppi, noorte esmahaigestunute venekeelset

 • tugigruppi ja mitut loovatele tegevustele keskenduvat gruppi. Eva on läbinud CARe metoodika koolituse, ta on diplomeeritud superviisor, coach ja psühhodraama rakendaja. Loovterapeudi töös on Eva ekletililine: ta kasutab klientide heaks erinevaid loovteraapia meetodeid ja tehnikaid, psühhodraamat ning coaching‘ut. Eva on humanistliku mõtteviisiga kliendi- ja lahenduskeskne terapeut. Tema töökeelteks on eesti ja vene keel.

Rutt Aho
sotsiaaltöötaja
rutt.aho@vaimnetervis.ee

 • Rutt on õppinud religiooniantropoloogiat Tartu Ülikoolis ning lõpetanud sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe Tallinna Ülikoolis. Ta on 12 aastat töötanud õpetajana ja kooli sotsiaalpedagoogina. Rutt on läbinud ka kogemusnõustamise täienduskoolituse, asutanud MTÜ Grupi Tugi ning viimasel kolmel aastal juhendanud tugigruppe erivajadusega laste vanematele.

 • Rutt on praegu lõpetamas psühhodraama rakendaja ja superviisori väljaõpet Moreno keskuses. Ta usub, et kahe või mitme inimese vaheline usalduslik suhe, mis on tulvil osavõtlikkust, mõistmist ja aktsepteerimist, omab taastavat mõju inimese vaimsele tervisele.

Katerina Malõševa
sotsiaaltöötaja
katerina.maloseva@vaimnetervis.ee

Margit Paju
sotsiaaltöötaja
margit.paju@vaimnetervis.ee

Margit Sõrve
tegevusterapeut
margit.sorve@vaimnetervis.ee

 • Margit on lõpetanud Tallinna Ülikooli noorsootöö eriala ning õpib praegu Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusterapeudiks. Ta on loonud ning arendanud Tallinna vaimse tervise keskuses tegevus- ja teraapiakeskust (praegune Teraapiakeskus) ning panustanud kaitstud töö teenuse arengusse. Margiti käsitlus inimesest on holistlik – see tähendab, et ta vaatleb inimest kui tervikut ning püüab iga inimese puhul leida just tema individuaalsed tugevused, mille kaudu toetada toimetulekut ja iseseisvust.

 • Oma töös kasutab Margit playback-meetodit, mille eesmärk on loovuse ning spontaansuse areng. 2003. aastast alates on ta korraldanud koostööd tsirkusetrupiga Bombastico ning tsirkuseterapeutidega Eestist. Tsirkuseteraapia sobib inimestele, kes soovivad ennast ületada, suurendada enesekindlust ja parandada eneseväljendusoskusi – sellel teel on Margit neile rõõmuga abiks.

Laura Pley *
muusikaterapeut
laura.pley@vaimnetervis.ee

 • Laura on läbinud Tallinna Ülikooli bakalaureuse- ja magistriõppe kunstiteraapiates muusikateraapia suunal. Muusikaterapeudina on Laura praktiseerinud paljude erinevate sihtgruppidega, s.h eelkooliealiste laste, õpiraskustega noorte, vaimse tervise probleemidega noorte, psüühikahäiretega täiskasvanute, ja eakatega. Peale muusikaterapeudi töö on Laural mitmeaastane kogemus noorsootöö valdkonnas ning ta on ka kutsega noorsootöötaja.

 • Laura on Eesti Muusikateraapia Ühingu juhatuse liige ning Saue Linna Lastekaitse Ühingu liige. Oma teraapiatöös lähtub Laura igati kliendist ning tema vajadustest, olles seejuures kliendile toetavaks ning usaldavaks kaasteeliseks. Laura usub siiralt, et igaühes peituvad tema unikaalsed ressursid ja potentsiaal ning et muusika on võimsaks abivahendiks teraapiaprotsessis oma eesmärkide poole liikumisel.

Anneliis Aavik 
tegevusterapeut
anneliis.aavik@vaimnetervis.ee

 • Anneliis on õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat ja geenitehnoloogiat ning lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusterapeudi erialal. Praegu õpib ta tegevusteraapiat Jönköpingi Ülikooli magistriõppes ja töötab lisaks meie keskusele Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna. Anneliisi jaoks on järjepidev erialane täiendamine loomulik osa professionaalsest arengust ning ta kasutab igat võimalust oma

 • eriala ja tööga seotud koolitustel osalemiseks. Tegevusterapeudi töös on Anneliisi jaoks kõige olulisem lähtuda inimese holistilisusest ehk näha inimest kui tervikut, mitte tegeleda vaid probleemkohtadega. Klienditööd peab Anneliis väga tänuväärseks ning ta naudib erinevate ja eriliste inimestega tööd väga. Anneliis on Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse esimees.

Matis Vunk
psühholoog
matis.vunk@vaimnetervis.ee

 

Elise Lillemägi
psühholoog
elise.lillemagi@vaimnetervis.ee

 

Theo Noordover
psühholoog

 • Theo on omandanud bakalaureusekraadi psühholoogias Hollandis Leideni Ülikoolis ning magistrikraadi spordipsühholoogias Jyväskylä Ülikoolis. Lisaks sellele on tal väljaõpe personaaltreeneri ja toitumise alal. Praegu teeb ta ettevalmistusi kliinilise psühholoogi kutse omandamiseks. Töös klientidega kasutab Theo peamiselt aktsepteerimis- ja

 • pühendumisteraapia lähenemisviisi. Tema konkreetne töömeetod sõltub inimese individuaalsetest vajadustest, integreerides teadmisi eri valdkondadest. Theo usub, et muutused on võimalikud siis, kui oleme valmis ja motiveeritud oma isikliku potentsiaali üles leidma ja seda maksimaalselt kasutama. Theo nõustab kliente nii inglise kui ka eesti keeles.

erihoolekandeteenuste juht
erihoolekandeteenuste koordinaator
tegevusjuhendajad

Maaris Kameneva  |  tel 5551 1233

Margit Paju |  tel 5818 9829

Victoria Kremm | tel 552 3745
Kristel Oja
Darja Botkina
Bayle Kerde
Julia Doronina
Olga Permyakova
Veronika Fomina
Maarit Ingver
Kristel Nugismann-Kriisa
Oksana Koltunova
Katri Kraus
Sandra Paju
Inge Eimre
Karoliina Hanga
Katrin Škurina *

maaris.kameneva@vaimnetervis.ee

margit.paju@vaimnetervis.ee

victoria.kremm@vaimnetervis.ee
kristel.oja@vaimnetervis.ee
darja.botkina@vaimnetervis.ee
bayle.kerde@vaimnetervis.ee
julia.doronina@vaimnetervis.ee
olga.permyakova@vaimnetervis.ee
veronika.fomina@vaimnetervis.ee
maarit.ingver@vaimnetervis.ee
kristel.nugismann-kriisa@vaimnetervis.ee
oksana.koltunova@vaimnetervis.ee
katri.kraus@vaimnetervis.ee
sandra.paju@vaimnetervis.ee
inge.eimre@vaimnetervis.ee
karoliina.hanga@vaimnetervis.ee

teraapiakeskuse juht
loovterapeut
tegevusjuhendaja
tegevusjuhendaja

Viktoria Polovinko
Siiri Minka
Anneli Valdna
Marge Kaljurand

viktoria.polovinko@vaimnetervis.ee
siiri.minka@vaimnetervis.ee
anneli.valdna@vaimnetervis.ee
marge.kaljurand@vaimnetervis.ee

tugikodu juht
vanemsotsiaaltöötaja
vanemsotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja
tegevusjuhendaja
tegevusjuhendaja
tegevusjuhendaja
tegevusjuhendaja
tegevusjuhendaja

Anneli Karik  |  tel 5818 9828
Leila Räni
Nikita Godovanets
Merle Talvik
Sung Kyung Kim
Lea Kasvandik
Julia Aartee
Kai Kukk
Jana Iljenkova
Külli Liivjõe
Rita Pinn
Vivika Oja

anneli.karik@vaimnetervis.ee
leila.rani@vaimnetervis.ee
nikita.godovanets@vaimnetervis.ee
merle.talvik@vaimnetervis.ee
sung.kim@vaimnetervis.ee
lea.kasvandik@vaimnetervis.ee
julia.aartee@vaimnetervis.ee
kai.kukk@vaimnetervis.ee
jana.iljenkova@vaimnetervis.ee
kylli.liivjoe@vaimnetervis.ee
rita.pinn@vaimnetervis.ee
vivika.oja@vaimnetervis.ee

klubimaja juhi ülesannetes
klubimaja kogukonna
koordinaatorid

Sander Valk

Kati Aid
Pamela Ilves
Merilin Männik
Nele Noormägi
Hillevi Saar
Liis Luidalepp Ferraz
Ürge-Maarit Mäetamm
Anni Lepik *

 

sander.valk@vaimnetervis.ee

kati.aid@vaimnetervis.ee
pamela.ilves@vaimnetervis.ee
merilin.mannik@vaimnetervis.ee
nele.noormagi@vaimnetervis.ee
hillevi.saar@vaimnetervis.ee
Liis.LuidaleppFerraz@vaimnetervis.ee
urge-maarit.maetamm@vaimnetervis.ee

tegevuskeskuse juht
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja
sotsiaaltöötaja

Erika Suvi  |  tel 5656 2361
Anna Abubakirova
Olga Nikolaeva
Viktoria Lootsmann

erika.suvi@vaimnetervis.ee
anna.abubakirova@vaimnetervis.ee
olga.nikolaeva@vaimnetervis.ee
viktoria.lootsmann@vaimnetervis.ee

* tööleping ajutiselt peatatud