Arengukava ja aruanded

Iga viie aasta tagant koostame oma keskuse tegevust planeeriva
arengukava. Arengukava koostamisse kaasame töötajad, vaimse tervise teenuste kasutajate ja nende lähedaste esindajad ning meie peamised koostööpartnerid.

Meie iga-aastane tegevusaruanne annab põhjaliku ülevaate aasta olulisimatest eesmärkidest ja nende täitmisest, statistikast, klientide ja huvigruppide tagasisidest, rahastusest, personalitööst ning arendus- ja kommunikatsioonitegevustest.

Tegevusaruanne   2018 | 2019 | 2020 | 2021