Tööpakkumised ja praktika

Ootame praktikale üliõpilasi ja teisi õppureid, kes tunnevad huvi psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonna vastu ja on läbinud õppeprogrammis aineid, mis annavad algteadmised psühholoogiast ja psüühikahäiretest.

Kasuks tuleb psüühilise erivajadusega inimestele suunatud sotsiaalteenuste süsteemi tundmine. Meie keskuse jaoks annab koostöö võimaluse ennast ja oma tegevusvaldkonda tutvustada ning saada praktikantidelt mõtteid ja tagasisidet tegevuse arendamiseks ja parandamiseks. Praktikandile töötasu me üldjuhul ei maksa, kuid see sõltub tööülesannetest. Praktika taotlemiseks palume esitada:

  • CV
  • avaldus, milles on toodud, millises Tallinna Vaimse Tervise Keskuse üksuses, miks ja mis ajal soovid oma praktikat teha
  • õppeasutuse praktikajuhend või muu info praktika eesmärgi, õppeülesande ning juhendamise tingimuste ja kohustuste kohta
  • muu info, mida pead oluliseks (näiteks soovituskiri)

Avalduse esitanutega võtame ühendust kahe nädala jooksul.

Pakume tööd kogukonnatöö meeskonna
tegevusjuhendaja asendajale.
Kandideerimise tähtaeg on
6. jaanuar 2019.

Vaata tööpakkumist: tegevusjuhendaja asendaja

Kui tunned huvi vaimse tervise valdkonnas töötamise vastu, siis võid meiega alati julgelt ühendust võtta ja oma CV saata. Kuna meie keskus on pidevas arengus, siis saame sobiva tööpakkumise tekkimisel sind sellest kohe teavitada.

Praktika- ja tööhuvilistel palume võtta ühendust:

Evelin Varol
personalijuht
tel 627 6642 | 5556 3424
evelin.varol@vaimnetervis.ee