Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kes vajavad psüühikahäire tõttu igapäevaelus abi oma erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni käigus õpid ja arendad oma igapäevaoskusi,
suurendad võimalusi osaleda ühiskonnaelus, õppida ja töötada. Saad nõu erinevate erialade spetsialistidelt. Teenus kestab sõltuvalt sinu vajadustest kuni kaks aastat.

Teenust on sul õigus saada, kui oled tööealine  (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) ning

  • sul on puuduv töövõime
  • sul on puue või osaline või puuduv töövõime ning sa ei tööta, õpi ega ole registreeritud tööotsijana töötukassas

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlus.

Digitaalselt allkirjastatud taotluse võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee, paberil allkirjastatud taotluse posti teel elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti kontorisse. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Küsi infot

Katrin Oiluk
rehabilitatsiooniteenuste koordinaator
tel 5198 6869

katrin.oiluk@vaimnetervis.ee