Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kes vajavad püsiva psüühikahäire tõttu igapäevaelus abi oma erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.

Psüühikahäiretega kaasnevad enamasti mitmesugused probleemid inimese sotsiaalses toimetulekus. See tähendab, et haigusest taastumiseks ei piisa üksnes ravimitest. Ka paljud uuringud kinnitavad, et rehabilitatsioonil on psüühikahäirete ravis sama suur roll kui ravimitel.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni käigus õpetame ja arendame igapäevaelu oskusi,
suurendame võimalusi osaleda ühiskonnaelus, toetatame õppimist ja arendame eeldusi teatud tasemel töövõime omandamiseks või taastamiseks.

Sotsiaalset rehabilitatsiooni pakume

  • tööealistele (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega psüühikahäirega inimestele
  • tööealistele puudega või töövõimetu või osalise töövõimega inimestele, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel töötukassas.

Meie meeskonda kuuluvad psühhiaater, psühhiaatriaõde, psühholoog, tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja. Siit leiad meeskonna nimekirja ja kontaktid.

Rehabilitatsioon kestab sõltuvalt kliendi seisundist ja vajadustest kuni kaks aastat. Teenuseid pakume nii eesti kui ka vene keeles.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlus.

Digitaalselt allkirjastatud taotluse võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee, paberil allkirjastatud taotluse posti teel elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti kontorisse. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Täpsemat infot saad:

Irene Kadu
rehabilitatsioonimeeskonna juht
tel 653 3515
|
5656 2564
irene.kadu@vaimnetervis.ee