Erihoolekandeteenused

Pakume kolme erihoolekandeteenust:

  • Igapäevaelu toetamine

Igapäevaelu toetamise teenus aitab saavutada parimat võimalikku iseseisva toimetuleku taset. Toimetulekut toetame sotsiaalsete, toimetuleku- ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste nõustamise kaudu.

Teenust pakuvad Haabersti klubimaja, Teraapiakeskus, Lasnamäe tegevuskeskus ja Kogukonnatöö meeskond.

  • Toetatud elamine

Toetatud elamise teenus aitab tagada võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. Toetame igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel ning vajadusel anname eluruumi kasutusvõimaluse.

Teenust pakuvad Pelguranna tugikodu, Iru noortemaja ja Kogukonnatöö meeskond.

  • Töötamise toetamine

Töötamise toetamise teenuse toetab inimese iseseisvat toimetulekut ja parandab tema elukvaliteeti tema võimetega sobiva töö otsimise ning töötamise ajal.

Teenust pakuvad Haabersti klubimaja ja Lasnamäe tegevuskeskus.

 

Teenuste saamiseks tuleb esitada erihoolekandeteenuse taotlus Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale ning psühhiaatri hinnang. Juhtumikorraldajate kontaktid leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Täpsemat infot teenuste kohta saad:

Maaris Kameneva
erihoolekandeteenuste koordinaator
tel 670 0171 | 5551 1233

maaris.kameneva@vaimnetervis.ee