Iru noortemaja

Esmase psühhoosiga noorte toetamine haigusest taastumisel. Individuaalne tugi ja grupitegevused,
iseseisvaks eluks vajalike oskuste arendamine.

Iru noortemaja on mõeldud psühhootilisse häiresse haigestunud noortele vanuses 18-35 eluaastat, kellel on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning kelle esmasest haigestumisest ei ole möödunud üle viie aasta.

Noortemajas pakume kaheaastast programmi neile Tallinna linnas elavatele eesti või vene keelt kõnelevatele esmahaigestunutele, kellele ambulatoorne ravi pole piisav ning kes vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja ravi jätkamiseks igapäevast tuge.

Teenuse eesmärk on aidata noorel haigusest taastuda ja saavutada tema võimalikult iseseisev toimetulek. Igal teenuse saajal on tegevusjuhendaja, kes toetab taastumiseks vajalike eesmärkide saavutamist. Toetame tervise eest hoolitsemist, sümptomitega toimetulekut, õpetame igapäevaoskuseid, toetame haridustee jätkamist ning töö leidmist ja tööl püsimist. Individuaalsetest vajadustest lähtuvalt pakume rehabilitatsiooniteenuseid ja -programme. Lisaks nõustame ka noore pereliikmeid ja lähedasi.

Mis saab pärast teenuse lõppemist?

Pärast kaheaastast programmi teeme koos noorega kokkuvõte teenuse tulemustest ning selgitame välja, millist tuge noor edaspidi vajab. Vajadusel jätkame rehabilitatsiooniteenuste pakkumist, suuname igapäevaelu toetamise või toetatud elamise teenusele või seostame teiste teenustega, mis noore edasist toimetulekut toetavad.

Kuidas teenusele saada

Teenuse saamiseks on vajalik ravimeeskonna hinnang. Teenusele suunamisega seotud küsimuste korral võtke ühendust noortemaja juhataja Anna Petrovaga telefonil 653 0508 või e-posti aadressil iru@vaimnetervis.ee.

Kontakt

Hooldekodu tee 2/2, 13914 Tallinn
tel 653 0508 | 5551 4897
e-post iru@vaimnetervis.ee

buss 29, peatus Iru hooldekodu