Pelguranna noortemaja

Toetus esmase psühhoosiga noortele haigusest taastumisel. Individuaalne tugi ja grupitegevused, toetamaks iseseisvaks eluks vajalike oskuste arendamist.

Pelguranna noortemajas pakume esmasesse psühhoosi haigestunud noortele toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse ajaks saab noor enda kasutusse väikese korteri, mis tagab privaatsuse ja annab iseseisvaks elamiseks vajaliku kogemuse. Noortemajas on 30 ühetoalist korterit ning grupi- ja nõustamisruumid.

Kellele on noortemaja mõeldud?

  • esmasesse psühhoosi haigestunud noored, kelle psühhiaatrilise ravi algusest ei ole möödunud rohkem kui 7 aastat ning kellel on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire
  • valmisolek panustada oma vaimse tervise eest hoolitsemisesse ja iseseisvasse toimetulekusse
  • valmidus koostööks ravimeeskonnaga ja ravi järgimiseks, mis on vajalik taastumiseks ja haiguse ägenemise ennetamiseks.

Igal teenuse saajal on oma tegevusjuhendaja, kellega koos koostatakse tegevusplaan ja kes aitab soovitud eesmärkide poole liikuda. Lisaks tervisele toetame ka igapäevaoskuste arendamist,
haridustee jätkamist ning töö leidmist ja tööl püsimist. Nõustame ka noore pereliikmeid ja lähedasi.

Kuidas teenusele saada

Pelguranna noortemaja pakub toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse saamiseks on vajalik Sotsiaalkindlustusameti väljastatud kehtivad suunamiskirjad nendele teenustele ning noore soov ning valmisolek suunamiskirjas kokkulepitud eesmärke aktiivselt täita.

Noortemaja teenused ei sobi noortele, kellel on

  • sõltuvus alkoholist või narkootilistest ainetest juhtiva psüühikahäirena
  • dementsus ja kellel ei ole lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret
  • orgaaniline psüühikahäire ajukahjustusest või somaatilisest haigusest juhtiva psüühikahäirena
  • vaimne alaareng
  • vajadus üksnes elamispinna, kuid mitte erihoolekandeteenuste järele

Kontakt

Lõime 29a, 10315 Tallinn
Anneli Karik, tugikodu juhataja
tel 5818 9828
anneli.karik@vaimnetervis.ee