Iru noortemaja

Toetus esmase psühhoosiga noortele haigusest taastumisel. Individuaalne tugi ja grupitegevused,
toetamaks iseseisvaks eluks vajalike oskuste arendamist.

Iru noortemaja on mõeldud psühhootilisse häiresse haigestunud noortele vanuses 18-35 eluaastat, kellel on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning kelle esmasest haigestumisest ei ole möödunud üle viie aasta.

Noortemajas pakume kaheaastast programmi neile Tallinna linnas elavatele eesti või vene keelt kõnelevatele noortele, kellele ambulatoorne ravi pole piisav ning kes vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja ravi jätkamiseks igapäevast tuge.

Igal teenuse saajal on oma tegevusjuhendaja, kellega koos koostatakse tegevusplaan ja kes aitab soovitud eesmärkide poole liikuda. Samuti on tegevusjuhendajal suur roll haiguse ja selle sümptomitega toimetuleku toetamisel. Lisaks tervisele toetame ka igapäevaoskuste arendamist,
haridustee jätkamist ning töö leidmist ja tööl püsimist. Noore vajadustest lähtuvalt pakume rehabilitatsiooniteenuseid. Nõustame ka noore pereliikmeid ja lähedasi.

Teenuse kasutajal on omaette tuba, mis on sisustatud vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas ühised puhkeruumid. Köök, pesemisvõimalused ja tualetid on samuti teiste elanikega ühised. Kasutada saab pesumasinat.

Pärast teenuse lõppemist

Pärast kaheaastast programmi teeme koos noorega kokkuvõte teenuse tulemustest ning selgitame välja, millist tuge noor edaspidi vajab. Vajadusel aitame seostada teiste teenustega, mis noore edasist toimetulekut toetavad.

Kuidas teenusele saada

Iru noortemaja pakub toetatud elamise, igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenust. Teenuse saamiseks on vajalik ravimeeskonna hinnang.

Küsimuste korral võta ühendust

Anna Petrova
Iru noortemaja juhataja
tel 653 0508
iru@vaimnetervis.ee

Kontakt

Hooldekodu tee 2/2, 13914 Tallinn
Juhataja Anna Petrova, tel 653 0508
iru@vaimnetervis.ee

buss 29, peatus Iru hooldekodu