Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel teadmiste ning kogemuste vahetus ning emotsionaalse ja praktilise toe pakkumine.

Kogemusnõustamise teenust osutatakse sotsiaalse- või tööalase rehabilitatsiooni raames. 

Uuringud on näidanud, et kogemusnõustaja kaasamine haigusest taastumise protsessi on tulemuslik ja annab väärtust, mida spetsialistide nõustamine ei pruugi anda.

Iga kogemusnõustaja läbib väljaõppe, mille käigus ta

 • töötab ja analüüsib läbi oma isikliku kogemuse
 • omandab esmased nõustamisoskused
 • õpib tundma kriisinõustamise põhimõtteid
 • õpib tundma grupiprotsesse ja grupi juhtimist
 • läbib superviseeritud praktika

Meie kogemusnõustajad on inimesed, kellel on psüühilise haiguse kogemus ning kes on haigusest hästi taastunud. Nad oskavad rääkida, mis neid aitas, kui nad olid sarnases olukorras või kogesid sarnast probleemi nagu sina. Kogemusnõustajad ei pane diagnoosi ega jaga konkreetseid soovitusi, kuid nad kuulavad sind ära ja innustavad edasi liikuma.

Meie kogemusnõustajad saavad jagada oma kogemusi

 • depressioonist
 • ärevushäirest
 • bipolaarsest häirest
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäirest
 • psühhootilistest häiretest (sh skisofreeniast)
 • autismispektri häirest (Aspergeri sündroom)

Info
meeskond@vaimnetervis.ee