Pelguranna teraapiakeskus

Teraapilised grupid ja vaba aja tegevused, mis toetavad isiksuslikku arengut, aitavad haigusest taastuda ja arendavad igapäevaeluks vajalikke oskusi.

Teraapiakeskuse nädalakava jaanuaris:

eesti keeles | vene keeles

Teraapiakeskuses saab osaleda mitmesugustes loovates ja arendavates grupitegevustes. Tegevuste eesmärk on aidata psüühiliselt haigestunud inimesel leida üles oma seesmised jõuvarud ja oskused, mis aitaksid tal oma igapäevaeluga paremini toime tulla ning ühtlasi haigusest taastuda.

Pakume nelja liiki tegevusi:

Teraapiagruppide tegevus põhineb kindlal metoodikal ja on suunatud isiksuslikule arengule:

Tugigrupid on suunatud kindlale sihtrühmale ja teemale:

Huvitegevuste eesmärk on omandada uusi oskusi, ennast arendada, vahetada kogemusi sarnaste huvidega inimestega. Meie huvitegevused põhinevad enamasti teraapiatöö põhimõtetel.

Õppegruppides omandatakse kindlaid oskusi:

Kuidas teenusele saada

Pelguranna teraapiakeskus pakub igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale esitada erihoolekandeteenuse taotlus.

Noorte esmahaigestunute tugigrupp kohtub neljapäeviti kell 16.00-18.00. Tugigrupiga saab liituda igal ajal.

Kontakt

Pelguranna 31, 10312 Tallinn
tel 661 8023 | 5656 2269
e-post paevakeskus@vaimnetervis.ee

buss nr 52, peatus Maleva
troll 9, bussid 32 ja 33, peatus Lõime
bussid 3 ja 40, peatus Randla