Teraapiakeskus

Teraapilised grupid ja vaba aja tegevused, mis toetavad isiksuslikku arengut, aitavad haigusest taastuda ja arendavad igapäevaeluks vajalikke oskusi.

Teraapiakeskuse nädalakava detsembris:

eesti keeles | vene keeles

Teraapiakeskuses saad osaleda mitmesugustes loovates ja arendavates grupitegevustes. Tegevuste kaudu leiad üles oma seesmised jõuvarud ja oskused, mis aitavad sul oma igapäevaeluga paremini toime tulla ning ühtlasi haigusest taastuda. Teenusel olles on võimalik saada ka individuaalset nõustamist tegevusjuhendajalt.

Teraapiagruppide tegevus põhineb kindlal metoodikal ja on suunatud isiksuslikule arengule:

Tugigrupid on suunatud kindlale sihtrühmale ja teemale:

Huvitegevuste kaudu omandad uusi oskusi ja saad vahetada kogemusi sarnaste huvidega inimestega. Meie huvitegevused põhinevad teraapiatöö põhimõtetel.

Kuidas teenusele saada

Teraapiakeskus pakub igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale esitada erihoolekandeteenuse taotlus.

Noorte esmahaigestunute tugigrupp kohtub esmaspäeviti kell 16.00 (Mustamäe tee 50). Vaata lähemalt:
NOORTE TUGIGRUPP

Grupiga võid liituda igal ajal!

Kontakt

Mustamäe 50, 10621 Tallinn
tel 661 8023 | 5656 2269
e-post paevakeskus@vaimnetervis.ee