Lasnamäe tegevuskeskus

Grupitegevused, mis taastavad ja parandavad töö- ja igapäevaeluks vajalikke oskusi. Pikaajaline kaitstud töö teenus.

Grupid

Keskuses tegutsevad eri suunaga grupid: valmistatakse toitu, tehakse käsitööd ja meisterdatakse, toimuvad vestlusringid, tehakse tervisesporti. Samuti saab õppida eesti keelt ja arvuti kasutamist.

Väljaspool gruppe võib külastada spordisaali, lugeda ajalehti ja raamatuid, mängida koroonat ja lauamänge. Saab kasutada pesumasinat ja dušši.

Nõustame ka individuaalselt. Igal kliendil on oma tegevusjuhendaja, kellega koos koostatakse tegevusplaan, et liikuda kliendi taastumist toetavate eesmärkide poole.

Reedeti on kavas mitmesugused ühisüritused – tähistatakse tähtpäevi, võõrustatakse külalisi teistest keskustest, vaadatakse filme, korraldatakse viktoriine jpm. Vaba aja üritustele on sageli kaasatud ka pereliikmed. Tegevusi toimub ka väljaspool keskust. Külastatakse muuseume ja näituseid, käiakse teatris ja kinos, tutvutakse huvitavate paikadega üle Eesti.

Töötamise toetamise teenus

Teenusel juhendatakse ja nõustatakse inimest tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti.

Pikaajaline kaitstud töö teenus

Teenus sobib inimestele, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saab teha võimetekohaseid tööülesandeid sobivas töökeskkonnas ja tempos ning tagatud on juhendamine, nõustamine ja abi.

Kuidas teenustele saada

Lasnamäe tegevuskeskus pakub igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise ja pikaajalise kaitstud töö teenust.
Igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenuste saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgse piirkonna juhtumikorraldajale esitada erihoolekandeteenuse taotlus. Pikaajalise kaitstud töö teenust korraldab samuti Sotsiaalkindlustusamet. Vaata teenuse kohta lähemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tegevuskeskuse kuukava detsembris:

eesti keeles | vene keeles

Kontakt

Pae 19/1, 11414 Tallinn
tel 634 5600
e-post lasnamaekeskus@vaimnetervis.ee
tööaeg E-R 9.00-17.00
vastuvõtt eelregistreerimise alusel