Rehabilitatsioonimeeskond

Rehabilitatsioonimeeskond pakub sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenust psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele.

Vaata lähemalt:

Meie meeskonnas töötavad:

Sotsiaaltöötaja annab nõu, kuidas parandada oma sotsiaalset ja majanduslikku toimetulekut. Sotsiaaltöötaja on ka kontaktisikuks kogu rehabilitatsiooniteenuse vältel ning tema poole saab pöörduda kõigis teenusega seotud küsimustes.

Psühholoog annab nõu, kuidas saada hakkama emotsionaalsete pingete, stressi ja ärevusega. Pingeliste pere- või paarisuhete korral pakume perenõustamist.

Tegevusterapeut juhendab, kuidas igapäevaste asjadega paremini toime tulla, näiteks kuidas koostada eelarvet, teha majapidamistöid jne. Samuti annab ta nõu, kuidas leida tööd ning kuidas veeta vaba aega huvitavalt ja eesmärgistatult.

Psühhiaater ja vaimse tervise õde nõustavad tervisega seotud küsimustes, et aidata mõista paremini haigust ja osata kontrollida selle sümptomeid. Nõu saab ka tervislike eluviiside kohta.

Loovterapeut kasutab loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid, toetamaks emotsionaalset tasakaalu, tõstmaks motivatsiooni, kujundamaks positiivset identiteeti ning õpetamaks stressiga toimetulekuvõtteid.

Kogemusnõustaja aitab oma isikliku haiguskogemuse kaudu paremini mõista, mida tähendab koos haigusega elamine ja kuidas vaatamata sellele igapäevaeluga toime tulla.

Lisaks pakume võimalust osaleda mitmesugustes gruppides, tööoskuste ja kutse-eelistuste hindamist testide abil ning koolitusi psüühikahäirega inimeste lähedastele.


Kuidas teenusele saada

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks tuleb täita taotlus. Taotluse blanketi leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Täidetud taotlus tuleb saata posti teel või viia elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti kontorisse. Seejärel võtab sinuga ühendust Sotsiaalkindlustuameti juhtumikorraldaja ning lepib kokku edasised tegevused.

Tööalase rehabilitatsiooni teenusele suunab Eesti Töötukassa.

Vajadusel ja eelneval kokkuleppel teeb meeskond väljasõite ka inimese elukohta. Liikumispuudega inimesi teenindame nende elukohas.

Info ja registreerimine
E-R 9.00-17.00

Katrin Oiluk
rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator
tel 5198 6869

meeskond@vaimnetervis.ee

Kontakt

Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
meeskond@vaimnetervis.ee
tööaeg E-R 9.00-17.00

Rehabilitatsioonimeeskonna alla kuulub Tegevusteraapia keskus

Kontakt

Pae 19/1, 11414 Tallinn
Margit Sõrve
tel 5556 5113
magit.sorve@vaimnetervis.ee