Rehabilitatsioonimeeskond

Tõsiste psüühikahäiretega kaasnevad enamasti mitmesugused probleemid inimese sotsiaalses ja tööalases toimetulekus. See tähendab, et haigusest taastumiseks ei piisa üksnes ravimitest. Ka paljud uuringud kinnitavad, et rehabilitatsioonil on psüühikahäirete ravis sama suur roll kui ravimitel.

Rehabilitatsioonimeeskond pakub sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuseid psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele.

Vaata lähemalt:

Meie meeskonda kuuluvad viie eriala spetsialistid:

Sotsiaaltöötaja annab nõu, kuidas parandada oma sotsiaalset ja majanduslikku toimetulekut. Sotsiaaltöötaja on ka kontaktisikuks kogu rehabilitatsiooniteenuse vältel ning tema poole saab pöörduda kõigis teenusega seotud küsimustes.

Psühholoog annab nõu, kuidas saada hakkama emotsionaalsete pingete, stressi ja ärevusega. Pingeliste pere- või paarisuhete korral on võimalik saada perenõustamist.

Tegevusterapeut juhendab, kuidas igapäevaste asjadega paremini toime tulla, näiteks kuidas koostada eelarvet, teha majapidamistöid jne. Samuti annab ta nõu, kuidas leida tööd ning kuidas veeta vaba aega huvitavalt ja eesmärgistatult.

Psühhiaater ja psühhiaatriaõde nõustavad tervisega seotud küsimustes, et mõista paremini haigust ja osata kontrollida selle sümptomeid. Nõu saab ka tervislike eluviiside kohta.

Kogemusnõustaja aitab oma isikliku haiguskogemuse kaudu paremini mõista, mida tähendab koos haigusega elamine ja kuidas vaatamata sellele on võimalik igapäevaeluga toime tulla.

Rehabilitatsiooniprogrammid

Vajadusel ja eelneval kokkuleppel teeb meeskond väljasõite ka inimese elukohta. Liikumispuudega inimesi teenindame nende elukohas või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides aadressil Astangu 27, Tallinn.


Kuidas teenusele saada

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks tuleb täita taotlus. Taotluse blanketi leiad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Täidetud taotlus tuleb saata posti teel või viia elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti kontorisse. Seejärel võtab sinuga ühendust Sotsiaalkindlustuameti juhtumikorraldaja ning lepib kokku edasised tegevused.

Tööalase rehabilitatsiooni teenusele suunab Eesti Töötukassa.

NB! Ravi, taastusravi või sanatoorse ravi saamiseks tuleb pöörduda oma perearsti või eriarsti poole. Neid teenuseid rehabilitatsiooni käigus ei pakuta.

Registreeruda ja infot küsida saab tööpäeviti kell 9.00-17.00
telefonil 627 6646 ja 5818 9832
e-posti aadressil meeskond@vaimnetervis.ee

Kontakt

Mustamäe tee 50, 10612 Tallinn
tel 627 6646 | 627 6645 | 5818 9832
e-post meeskond@vaimnetervis.ee
tööaeg E-R 9.00-17.00