Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Teenust on sul õigus saada, kui oled tööealine (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) ning

  • sul on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime
  • sa oled hõivatud (ehk töötad, õpid, oled ettevõtja või ajateenistuja) või
  • sa otsid tööd (ehk oled töötukassas registreeritud tööotsijana)

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on tööalase rehabilitatsiooni pakkujana Eesti Töötukassa koostööpartner.
Vaata lähemalt töötukassa kodulehelt.

Küsi infot

Irene Kadu
rehabilitatsioonimeeskonna juht
tel 5656 2564

irene.kadu@vaimnetervis.ee

Venekeelne info:
Tatiana Kaparina
sotsiaaltöötaja
tel 5818 9827

tatiana.kaparina@vaimnetervis.ee