Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Teenust on sul õigus saada, kui oled tööealine (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) ning

  • sul on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime
  • sa oled hõivatud (ehk töötad, õpid, oled ettevõtja või ajateenistuja) või
  • sa otsid tööd (ehk oled töötukassas registreeritud tööotsijana)

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on tööalase rehabilitatsiooni pakkujana Eesti Töötukassa koostööpartner.
Vaata lähemalt töötukassa kodulehelt.

Vaata lisaks

Hinnakirja alusel tasub töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise eest Tallinna vaimse tervise keskusele. Teenusele suunatud inimene ise maksma ei pea.

Kui sul ei ole teenusele suunamist, siis saad teenuste eest ise tasuda selle hinnakirja alusel.

Küsi infot

Katrin Oiluk
rehabilitatsiooniteenuste koordinaator
tel 5198 6869 / 5818 9832

Teenuseid pakume
E-R kell 9.00-17.00

Liikumispuudega inimeste juurdepääs meie kontorisse on olemas