Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Teenusele suunab töötukassa juhtumikorraldaja. Seda teenust on õigus saada nendel tööealistel (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimestel,

  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
  • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
  • otsivad tööd (ehk on töötukassas registreeritud tööotsijana)

Oleme välja töötanud tervikliku tööalase rehabilitatsiooni programmi koos alaprogrammidega. Programmid sisaldavad nii indivuaalset, pere- kui ka grupinõustamist. Igale kliendile paneme kokku talle sobiva programmi lähtuvalt tema tervislikust seisundist, haigusest taastumise astmest ja valmisolekust tööle asuda. Koostame täpse kava, kus on märgitud pakutavad teenused, programmid ja tegevuste ajakava. Rehabilitatsioon kestab sõltuvalt kliendi seisundist ja vajadustest pool kuni kaks aastat.

Programme viivad läbi rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid: psühhiaater, psühhiaatriaõde, psühholoog, tegevusterapeut ja sotsiaaltöötaja. Koostööd teeme ka programmis osaleja lähedastega, töötamise toetamise teenuse osutavate spetsialistide, kohalike omavalitsuste, töötukassa, tööharjutuskeskuste ja tööandjatega.

Tööalast rehabilitatsiooni pakume nii eesti kui ka vene keeles.

Tööalase rehabilitatsiooni teenusele suunab töötukassa juhtumikorraldaja. Vaata lähemalt töötukassa kodulehelt.

Täpsemat infot saad:

Irene Kadu
rehabilitatsioonimeeskonna juht
tel 653 3515 | 5656 2564

irene.kadu@vaimnetervis.ee

Venekeelne info:

Tatiana Kaparina
sotsiaaltöötaja
tel 5818 9827

tatiana.kaparina@vaimnetervis.ee