Haabersti klubimaja

Haabersti klubimaja on rahvusvahelise klubimajade võrgustiku Clubhouse International ja Euroopa klubimajade võrgustiku Clubhouse Europe täieõiguslik liige. Kõik klubimajad toimivad ühtsete standardite alusel. Maailmas on üle 300 klubimaja, Haabersti klubimaja on ainus klubimaja terves Baltikumis.

Meie väärtus klubimajana on pakkuda võrdset partnerlust inimestele, kes kannatavad tõsiste psüühikahäirete all. Me pakume tuge haigusest taastumisel, elukoha ja töö leidmisel ning eluga iseseisval toimetulekul.

Klubimaja on kogukond, kuhu sa saad tulla ja kuhu kuuluda. Sa oled siin oodatud, vajatud ja tahetud sellisena, nagu sa oled. Klubimaja on koht, mis aitab vältida psüühikahäirest tingitud ohtu jääda ühiskonda üksi.

Klubimaja liikmelisus on vabatahtlik ja ilma ajaliste piiranguteta. See on võimalus teha koos tähenduslikku tööd, mida klubimaja toimimiseks on vaja, struktureerides nii oma elu- ja päevarütmi. Klubimajas saad võrdselt koos töötajatega külg külje kõrval arendada ja juhtida klubimaja kogukonda. Klubiliikmena saad ise valida oma taastumise teekonna ja tempo.

Igal klubiliikmel on oma tegevusjuhendaja, kellega koos koostatakse tegevusplaan ja kes aitab soovitud eesmärkideni liikuda. Vajadusel saad oma tegevusjuhendajalt ka individuaalset nõu.

Klubimajas tehtavad tööd on jagatud kolme üksuse vahel:

Kontoriüksus

 • liikmete ja külaliste registreerimine
 • osalusstatistika koostamine
 • sündmuste korraldamine
 • kuulutuste koostamine
 • Klubilehe väljaandmine
 • Facebooki lehe haldamine
 • trükkimine, tõlkimine, paljundamine
 • meilisuhtlus teiste klubimajadega
 • haridusprogrammi läbiviimine

Köögiüksus

 • lõuna valmistamine
 • köögi kassapidamine
 • poes käimine
 • koristamine, lauakatmine, nõudepesemine
 • kohviku pidamine
 • üritusteks ettevalmistamine

Töö- ja koolitusüksus

 • CV ja motivatsioonikirja koostamine
 • töökuulutuste otsimine ja 
info väljapanek
 • töö- ja haridusstatistika tegemine
 • kontaktivõtmine
 tööandjatega
 • üleminekutöökohtade otsimine

Klubimajas saad kasutada pesumasinat ja dušši.

Kuidas saada liikmeks

Kui soovid klubimajaga tutvuda, lepi eelnevalt kokku kohtumine. Võid meile helistada, saata e-kirja või tulla kohale. Kohtumisel teevad klubiliige ja töötaja sulle majas ringkäigu ja tutvustavad klubimaja võimalusi. Järgnevalt saad iga üksuse töid tundma õppida ning siis otsustada, kas tahad saada liikmeks.

Klubimaja pakub igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenust. Teenuste saamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale esitada erihoolekandeteenuse taotlus. Vaata ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, kuidas teenust taotleda.

Logol klõpsates avaneb klubimaja koduleht

Kuukava juunis:

eesti keeles | vene keeles

Kontakt

Õismäe tee 105a, 13515 Tallinn
Sander Valk, klubimaja juht
tel 5551 2364
sander.valk@vaimnetervis.ee

Infolaud: tel 657 9455
klubimaja@vaimnetervis.ee
avatud E-R 9.00-17.00
üle laupäeva 10.00-16.00
koduleht: klubimaja.ee

accreditation SEAL

Haabersti klubimajale omistati 2019. aastal rahvusvaheline klubimajade akrediteering