Valminud on kaks värsket uuringut vaimse tervise teemal

Meie keskuse sotsiaaltöötaja Mari Agur omandas sel kevadel Arcada ülikoolis magistrikraadi ning oma magistritöös uuris ta vaimse tervise teenuse kasutajate autonoomiakogemust. Tegevusterapeut Natalia Kääpakaust aga lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia õppekava ning uuris oma lõputöös psüühikahäirega inimeste tegevusvõime hindamist.

Värskeid uurimusi saad lugeda siit:

Estonian mental health service users’ experiences regarding autonomy. M. Agur, Master’s Thesis, Degree Programme in Mental Health, Arcada 2021.

Psüühikahäiretega inimeste tegevusvõime hindamine Kanada tegevusvõime mõõdiku abil. N. Kääpakaust, lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2021.