Uudised

  • Klientide 2017. aasta tagasiside kokkuvõte

    Iga aasta lõpus viime läbi küsitluse möödunud aastal teenuselt lahkunud klientide hulgas, et koguda tagsisidet teenuste tulemuslikkuse ja klientide rahulolu kohta. Kokku vastas 33 klienti, kes 2017. a jooksul meie teenustelt lahkusid. Tagasiside küsimused puudutasid töötajate suhtumist klienti, elukorraldusega seotud info edastamist töötajalt kliendile, kliendi kaasatust ja rahulolu, positiivseid kogemusi ja elumuudatusi teenuse osutamise ajal. […]

  • Toimusid vaimse tervise keskuse iga-aastased arenduspäevad

    25.-26. jaanuaril toimusid Tallinna vaimse tervise keskuse iga-aastased arenduspäevad. Arenduspäevade eesmärk on võtta kokku eelnev aasta, planeerida jooksva aasta olulisemad tegevused, arutada koos töötajatega läbi asutuses toimuvad muudatused ning leppida kokku peamistes tegevussuundades. Asutuse juht Merike Otepalu andis ülevaate eelmise aasta olulisematest tegevustest ja teenuste statistikast. Kvaliteedijuht Merle Tomberg rääkis sel aastal sotsiaalteenuste kvaliteedi valdkonnas […]