Uued spetsialistid rehabilitatsioonimeeskonnas

Selle aasta algul laienes meie rehabilitatsioonimeeskond mitme spetsialisti võrra. Nüüdsest on tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel eraldi koordinaatorid. See võimaldab senisest kiiremini ja tõhusamalt teenuste kohta infot saada ning teha kliendi jaoks teenuse protsessiga kaasnevat asjaajamist lihtsamaks. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse koordinaatorina jätkab Helen Tabur ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse koordinaatorina meie meeskonnaga taasliitunud Mari-Ly Soomer.

Meeskonnas töötab sellest aastast ka mitu uut erialaspetsialisti. Tänu muusikaterapeut Laura Pleyle pakume teiste loovteraapiate kõrval uue teenusena nüüd ka muusikateraapiat. Lisaks on meeskonnas nüüdsest põhikohaga tööl psühholoog Vivian Lauhala ning tegevusterapeut Anneliis Aavik. Täiskohaga tööd alustab veebruarist ka psühholoog Ivar Vinkel.

Kõigi rehabilitatsioonimeeskonna töötajate tutvustusi saad lugeda meie töötajate lehelt.